QTMA kursus 2: Videregående kursus
(inkl. IP-ret)

Ret til ændringer forbeholdes


Målgruppe

Kurset henvender sig til erfarne patent- og varemærkerådgivere samt varemærkeadministratorer fra patentbureauer, advokatfirmaer eller industriens IP-afdelinger, som til daglig arbejder med administration af varemærker. Det er en forudsætning for deltagelse, at du har arbejdet som varemærkerådgiver eller -administrator i mindst 3 år.


Undervisningsdage

Kurset består af 6 kursusdage i alt, hvoraf de 5 kursusdage er online undervisning:

Dag 1: torsdag 22. september 2022 – online undervisning
Dag 2: mandag 3. oktober 2022 – undervisning hos Danske Advokater
Dag 3: tirsdag 1. november 2022 – online undervisning
Dag 4: fredag 18. november 2022 – online undervisning
Dag 5: tirsdag 6. december 2022 – online undervisning
Dag 6: tirsdag 10. januar 2023 – online undervisning


Formål

At underbygge de allerede erhvervede praktiske faglige kompetencer med teori.

At skabe et overblik over og detail kendskab til de bagvedliggende regler for behandling af varemærker ved udvalgte nationale, regionale og internationale myndigheder.


Undervisningsform

Underviserne på dette kursus er en kombination af praktikere og teoretikere med juridisk baggrund. Undervisningen er en blanding af teoretisk gennemgang og opgaver, og der vil være mulighed for at slutte af med en mundtlig eksamen. Det er muligt, at kursisterne vil blive bedt om at forberede sig inden undervisningen ved gennemlæsning af kursusmateriale.

Kurset vil blive afholdt på dansk og engelsk, og udleveret undervisningsmateriale vil primært være på engelsk.

Kurset afholdes som 6 separate dage. Maks. antal deltagere er 25, og min. antal er 15.


Undervisningsleder

Mette M. Andersen, Senior Corporate Counsel, LEGO Koncernen


Undervisere

Christian Kragelund, Advokat (H), Adm.dir. Bugge Valentin P/S

Knud Wallberg, advokat, ph.d., Zacco Advokater

Torsten Bjørn Larsen, Professor, Syddansk Universitet

Birgit Filtenborg, Head of Service, Operations Dept., EUIPO

Patricia Collis, Partner, DLA Piper, London

Emil Orlamundt Pedersen, fuldmægtig, Bugge Valentin

Patris Hajrizaj, Advokat, Bugge Valentin

Ændringer kan forekomme


Undervisningssted

Danske Advokater
Vesterbrogade 32
1620 København V


Kursets indhold

1. Dag

Undervisere: Christian Kragelund og Knud Wallberg

 • Introduktion til værktøjer.
 • Introduktion til den juridiske metode.
 • Dansk Varemærkeret.
 • Registreringshindring, herunder særprægsvurdering og forvekslelighed.
 • Indsigelsessager og ophævelsessager samt reglerne om brugspligt.
 • Forundersøgelser, overvågning og modhold – introduktion af arbejdsredskaber til brug ved forundersøgelser, overvågning og afgørelsessøgning.
 • Vurdering af resultater og rapportering.
 • Domænenavne.
 • Konflikthåndtering/løsning i form af sameksistensaftaler og samtykkeerklæringer.
 • Strategi i nationale og internationale konflikter.

2. dag

Underviser: Birgit Filtenborg, EUIPO

 • Introduktion til EU-varemærkeretten – fra ansøgning til fornyelse.
 • EU-varemærkeret.
 • Registreringshindringer, herunder særprægsvurdering og forvekslelighed.
 • Indsigelsessager og ophævelsessager samt reglerne om brugspligt.

3. dag

Underviser: Christian Kragelund, Emil Orlamundt Pedersen, Patris Hajrizaj

 • Introduktion til immaterialretten.
 • Håndhævelse af immaterialrettigheder og sanktioner mod immaterialretskrænkelser.
 • Territorialitetsprincippet og internationale lovvalg i immaterialretssager m.v.
 • Konsumption af immaterialrettigheder.
 • Piratkopieringssager og toldovervågninger.

4. dag

Underviser: Torsten Bjørn Larsen

 • Aftaler generelt og aftaleformer inden for immaterialretten.
 • Licensaftaler, royaltyaftaler, sameksistensaftaler m.v., herunder praktikken i aftalers indgåelse osv.

5. dag

Underviser: Patricia Collis

 • China – trade marks at a glance – an introduction to Chinese trademark law.
 • Registreringshindringer, herunder særprægsvurdering og forvekslelighed.
 • Indsigelsessager og ophævelsessager samt reglerne om brugspligt.
 • Forundersøgelser, overvågning og modhold – introduktion af arbejdsredskaber til brug ved forundersøgelser, overvågning og afgørelsessøgning.
 • Konflikthåndtering/løsning

6. dag

Underviser: Patricia Collis

 • An introduction to US trademark law – from application to renewal.
 • Registreringshindringer, herunder særprægsvurdering og forvekslelighed.
 • Indsigelsessager og ophævelsessager samt reglerne om brugspligt.
 • Forundersøgelser, overvågning og modhold – introduktion af arbejdsredskaber til brug ved forundersøgelser, overvågning og afgørelsessøgning.
 • Konflikthåndtering/løsning.

Pris

Prisen for at deltage i kurset (6 dage) inkl. forplejning og kursusmateriale er kr. 18.250 ekskl. moms for medlemmer af ADIPA, DIP, DAIPA. For andre deltagere er prisen kr. 19.450 ekskl. moms.

Rabatmulighed: Virksomheder, der tilmelder minimum 3 personer til det samme kursus, får 10% rabat på kursusprisen pr. person.

Eksamensgebyret er kr. 2.500 ekskl. moms.


Tilmeldingsfrist

Kursus: 5. september 2022
Eksamen: Oplyses senere


Eksamen

Der afholdes mundtlig eksamen for kurset. Eksamen finder sted hos Danske Advokater i januar 2023.

Endelig dato kommer snarest.


Tilmelding


Ret til ændringer forbeholdes