...

QTMA kursus 2: Videregående kursus
(inkl. IP-ret)

Ret til ændringer forbeholdes


Målgruppe

Kurset henvender sig til mere erfarne varemærkeadministratorer, varemærkeassistenter og paralegals, som er ansat i patentbureauer, advokatfirmaer eller in-house IP-afdelinger, og som til daglig arbejder med administration af varemærker og porteføljer.


Undervisningsdage

Kursusdage i efteråret 2024

Kursusdag 1: onsdag 18. september
Kursusdag 2: torsdag 10. oktober
Kursusdag 3: onsdag 23. oktober
Kursusdag 4: tirsdag 5. november
Kursusdag 5: onsdag 6. november
Kursusdag 6: onsdag 4. december


Formål

At underbygge de allerede erhvervede praktiske faglige kompetencer med teori.

At skabe et overblik over og detail kendskab til de bagvedliggende regler for behandling af varemærker ved udvalgte nationale, regionale og internationale myndigheder.


Undervisningsform

Underviserne på dette kursus er en kombination af praktikere og teoretikere med juridisk baggrund. Undervisningen er en blanding af teoretisk gennemgang og opgaver, og der vil være mulighed for at slutte af med en mundtlig eksamen. Det er muligt, at kursisterne vil blive bedt om at forberede sig inden undervisningen ved gennemlæsning af kursusmateriale.

Kurset vil blive afholdt på dansk og engelsk, og udleveret undervisningsmateriale vil primært være på engelsk.

Kurset afholdes som 6 separate dage. Maks. antal deltagere er 25, og min. antal er 10.


Undervisningsleder

Mette M. Andersen, Senior Corporate Counsel, LEGO Koncernen


Undervisere

Christian Kragelund, Advokat, Partner, DLA Piper

Knud Wallberg, advokat, ph.d., Zacco Advokater

Birgit Filtenborg, Head of Service, Operations Dept., EUIPO

Mette M. Andersen, Senior Corporate Counsel, LEGO Koncernen

Dorthe Zinck, CEO, jurist, BizzJur.

Horace Lam, Co-Country Managing Partner, China, DLA Piper

Keith Medansky, Partner, DLA Piper LLP (US)

Ændringer kan forekomme


Undervisningssted

IDA Conference
Kalvebod Brygge 31
1560 København


Kursets indhold

1. Dag

Undervisere: Christian Kragelund og Knud Wallberg

 • Præsentation af den juridiske metode og de dertil knyttede værktøjer
 • Dansk varemærkeret.
 • Registreringsbetingelser, herunder navnlig særpræg og forvekslelighed.
 • Indsigelsessager og ophævelsessager herunder reglerne om brugspligt.
 • Ankenævnssager
 • Forundersøgelser
 • Overvågninger og modhold – vurdering af resultater og rapportering.
 • Domænenavne, selskabsnavne m.v.

2. dag

Underviser: Birgit Filtenborg

 • Introduktion til EU-varemærkeretten – fra ansøgning til fornyelse.
 • Registreringshindringer, herunder særprægsvurdering.
 • Indsigelsessager, herunder forvekslelighed.

3. dag

Underviser: Christian Kragelund

 • Introduktion til immaterialretten.
 • Håndhævelse af immaterialrettigheder og sanktioner mod immaterialretskrænkelser.
 • Territorialitetsprincippet og internationale lovvalg i immaterialretssager m.v.
 • Konsumption af immaterialrettigheder.
 • Piratkopieringssager og toldovervågninger.

4. dag

Undervisere: Dorthe K. Zinck og Mette M. Andersen

 • Introduktion til aftaleretten, herunder praktikken ved aftaleindgåelse
 • Fortrolighedsaftaler, sameksistensaftaler og andre relevante aftaler inden for immaterialretten
 • Licensaftaler og praktiske eksempler på licensvirksomhed.

5. dag

Underviser: Horace Lam

 • Introduktion til kinesisk varemærkeret.
 • Registreringshindringer, herunder særprægsvurdering og forvekslelighed.
 • Indsigelsessager og ophævelsessager samt reglerne om brugspligt.
 • Forundersøgelser, overvågning og modhold – introduktion af arbejdsredskaber til brug ved forundersøgelser, overvågning og afgørelsessøgning.
 • Konflikthåndtering/løsning

6. dag

Underviser: Keith W. Medansky

 • Introduktion til amerikansk varemærkeret – fra ansøgning til fornyelse.
 • Registreringshindringer, herunder særprægsvurdering og forvekslelighed.
 • Indsigelsessager og ophævelsessager samt reglerne om brugspligt.
 • Forundersøgelser, overvågning og modhold – introduktion af arbejdsredskaber til brug ved forundersøgelser, overvågning og afgørelsessøgning.
 • Konflikthåndtering/løsning.

Pris

Prisen for at deltage i kurset (6 dage) inkl. forplejning og kursusmateriale er kr. 21.000 ekskl. moms for medlemmer af ADIPA, DIP, DAIPA. For andre deltagere er prisen kr. 22.200 ekskl. moms.

Rabatmulighed: Virksomheder, der tilmelder minimum 3 personer til det samme kursus, får 10% rabat på kursusprisen pr. person.

Eksamensgebyret er kr. 2.500 ekskl. moms.


Tilmeldingsfrist

Tilmeldingsfrist til kurset: mandag 19. august 2024
Tilmeldingsfrist til eksamen: tirsdag 12. november 2024


Eksamen

Der afholdes mundtlig eksamen for kurset torsdag den 12. december 2024.

Eksamen finder sted hos IDA Conference, Kalvebod Brygge 31, 1560 København.

Eksamen er et valgfrit tilbud, men deltagelse i eksamen kræver deltagelse i kurset.


Tilmelding


Ret til ændringer forbeholdes

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.