QTMA kursus 2: Videregående kursus
(inkl. IP-ret)

Ret til ændringer forbeholdes


Målgruppe

Kurset henvender sig til erfarne patent- og varemærkerådgivere samt varemærkeadministratorer fra patentbureauer, advokatfirmaer eller industriens IP-afdelinger, som til daglig arbejder med administration af varemærker. Det er en forudsætning for deltagelse, at du har arbejdet som varemærkerådgiver eller -administrator i mindst 3 år.


Undervisningsdage

Efterår 2024
Hvis du er interesseret i dette kursus, så send gerne en mail til difi@difi.dk. Vi skriver dig på vores interesseliste og kontakter dig, når kurset åbner for tilmelding.

Kurset består af 6 kursusdage


Formål

At underbygge de allerede erhvervede praktiske faglige kompetencer med teori.

At skabe et overblik over og detail kendskab til de bagvedliggende regler for behandling af varemærker ved udvalgte nationale, regionale og internationale myndigheder.


Undervisningsform

Underviserne på dette kursus er en kombination af praktikere og teoretikere med juridisk baggrund. Undervisningen er en blanding af teoretisk gennemgang og opgaver, og der vil være mulighed for at slutte af med en mundtlig eksamen. Det er muligt, at kursisterne vil blive bedt om at forberede sig inden undervisningen ved gennemlæsning af kursusmateriale.

Kurset vil blive afholdt på dansk og engelsk, og udleveret undervisningsmateriale vil primært være på engelsk.

Kurset afholdes som 6 separate dage. Maks. antal deltagere er 25, og min. antal er 15.


Undervisningsleder

Mette M. Andersen, Senior Corporate Counsel, LEGO Koncernen


Undervisere

Christian Kragelund, Advokat (H), Adm.dir. Bugge Valentin P/S

Knud Wallberg, advokat, ph.d., Zacco Advokater

Torsten Bjørn Larsen, Professor, Syddansk Universitet

Birgit Filtenborg, Head of Service, Operations Dept., EUIPO

Patricia Collis, Partner, DLA Piper, London

Emil Orlamundt Pedersen, fuldmægtig, Bugge Valentin

Patris Hajrizaj, Advokat, Bugge Valentin

Tina Ye, LEGO Koncernen

Melanie Raubeson, LEGO Koncernen

Ændringer kan forekomme


Undervisningssted

København


Kursets indhold

1. Dag

Undervisere: Christian Kragelund og Knud Wallberg

 • Introduktion til værktøjer.
 • Introduktion til den juridiske metode.
 • Dansk Varemærkeret.
 • Registreringshindring, herunder særprægsvurdering og forvekslelighed.
 • Indsigelsessager og ophævelsessager samt reglerne om brugspligt.
 • Forundersøgelser, overvågning og modhold – introduktion af arbejdsredskaber til brug ved forundersøgelser, overvågning og afgørelsessøgning.
 • Vurdering af resultater og rapportering.
 • Domænenavne.
 • Konflikthåndtering/løsning i form af sameksistensaftaler og samtykkeerklæringer.
 • Strategi i nationale og internationale konflikter.

2. dag

Underviser: Birgit Filtenborg, EUIPO

 • Introduktion til EU-varemærkeretten – fra ansøgning til fornyelse.
 • EU-varemærkeret.
 • Registreringshindringer, herunder særprægsvurdering og forvekslelighed.
 • Indsigelsessager og ophævelsessager samt reglerne om brugspligt.

3. dag

Underviser: Christian Kragelund, Emil Orlamundt Pedersen, Patris Hajrizaj

 • Introduktion til immaterialretten.
 • Håndhævelse af immaterialrettigheder og sanktioner mod immaterialretskrænkelser.
 • Territorialitetsprincippet og internationale lovvalg i immaterialretssager m.v.
 • Konsumption af immaterialrettigheder.
 • Piratkopieringssager og toldovervågninger.

4. dag

Underviser: Torsten Bjørn Larsen

 • Aftaler generelt og aftaleformer inden for immaterialretten.
 • Licensaftaler, royaltyaftaler, sameksistensaftaler m.v., herunder praktikken i aftalers indgåelse osv.

5. dag

Underviser: Patricia Collis og Tina Ye

 • China – trade marks at a glance – an introduction to Chinese trademark law.
 • Registreringshindringer, herunder særprægsvurdering og forvekslelighed.
 • Indsigelsessager og ophævelsessager samt reglerne om brugspligt.
 • Forundersøgelser, overvågning og modhold – introduktion af arbejdsredskaber til brug ved forundersøgelser, overvågning og afgørelsessøgning.
 • Konflikthåndtering/løsning

6. dag

Underviser: Patricia Collis og Melanie Raubeson

 • An introduction to US trademark law – from application to renewal.
 • Registreringshindringer, herunder særprægsvurdering og forvekslelighed.
 • Indsigelsessager og ophævelsessager samt reglerne om brugspligt.
 • Forundersøgelser, overvågning og modhold – introduktion af arbejdsredskaber til brug ved forundersøgelser, overvågning og afgørelsessøgning.
 • Konflikthåndtering/løsning.

Pris

Prisen for at deltage i kurset (6 dage) inkl. forplejning og kursusmateriale er kr. 21.000 ekskl. moms for medlemmer af ADIPA, DIP, DAIPA. For andre deltagere er prisen kr. 22.200 ekskl. moms.

Rabatmulighed: Virksomheder, der tilmelder minimum 3 personer til det samme kursus, får 10% rabat på kursusprisen pr. person.

Eksamensgebyret er kr. 2.500 ekskl. moms.


Tilmeldingsfrist

Kursus: Oplyses senere
Eksamen: Oplyses senere


Eksamen

Der afholdes mundtlig eksamen ved kursets afslutning.

Eksamen finder sted i København.

Eksamen er et valgfrit tilbud, men deltagelse i eksamen kræver deltagelse i kurset.


Tilmelding


Ret til ændringer forbeholdes