QTMA kursus 2: Videregående kursus
(inkl. IP-ret)

Ret til ændringer forbeholdes


Målgruppe

Kurset henvender sig til erfarne varemærkeadministratorer og patent/varemærkerådgivere fra patentbureauer, advokatfirmaer eller industriens IP-afdelinger, som til daglig arbejder med administration af varemærker. Det er en forudsætning for deltagelse, at du har arbejdet som varemærkeadministrator/rådgiver i mindst 3 år.


Undervisningsdage

Efterår 2022


Formål

At underbygge de allerede erhvervede praktiske faglige kompetencer med teori.

At skabe et overblik over og detail kendskab til de bagvedliggende regler for behandling af varemærker ved udvalgte nationale, regionale og internationale myndigheder.


Undervisningsform

Underviserne på dette kursus er en kombination af praktikere og teoretikere med juridisk baggrund Undervisningen er en blanding af teoretiske øvelser, forelæsninger og workshops. Det er muligt, at kursisterne vil blive bedt om at forberede sig inden undervisningen ved gennemlæsning af kursusmateriale.

Der vil være mulighed for at slutte af med en mundtlig eksamen. Kurset vil blive afholdt på dansk og engelsk.

 • Slides vil hovedsageligt være på engelsk
 • Maks. antal deltagere er 25, og min. antal er 15

Undervisningsleder

Mette M. Andersen, Senior Corporate Counsel, LEGO Koncernen


Undervisere

Christian Kragelund, Advokat (H),  Adm.dir. Bugge Valentin P/S

Knud Wallberg, advokat, ph.d., Zacco Advokater

Torsten Bjørn Larsen, Professor, Syddansk Universitet

Louise Knudsen, Gyproc Denmark

Birgit Filtenborg, Head of Service S6, Operations Dept., EUIPO

Meichelle R. MacGregor, Cowan, Liebowitz & Latman, P.C.

Horace Lam, DLA Piper, Beijing

Ændringer kan forekomme


Undervisningssted

København


Kursets indhold

1. Dag

Undervisere: Christian Kragelund og Knud Wallberg

 • Introduktion Værktøjer.
 • Introduktion til den juridiske metode.
 • Danske Varemærkeret.
 • Registreringshindring, herunder særprægsvurdering og forvekslelighed.
 • Indsigelsessager og ophævelsessager samt reglerne om brugspligt.
 • Forundersøgelser, overvågning og modhold – introduktion af arbejdsredskaber til brug ved forundersøgelser, overvågning og afgørelsessøgning.
 • Vurdering af resultater og rapportering.
 • Domænenavne.
 • Konflikthåndtering/løsning i form af sameksistensaftaler og samtykkeerklæringer. Strategi i nationale og internationale konflikter.

2. dag

Underviser: Birgit Filtenborg, EUIPO

 • EU-varemærkeret.
 • Introduktion til EU-varemærkeretten – fra ansøgning til fornyelse.

3. dag

Underviser:  Meichelle R. MacGregor, Cowan, Liebowitz & Latman, PC

 • USA – how to deal with trademarks in USA.

4. dag

Underviser: Christian Kragelund

 • Introduktion til immaterialretten
 • Håndhævelse af immaterialrettigheder og sanktioner mod immaterialretskrænkelser
 • Territorialitetsprincippet og internationale lovvalg i immaterialretssager m.v.
 • Konsumption af immaterialrettigheder
 • Piratkopieringssager og toldovervågninger.

5. dag

Underviser: Torsten Bjørn Larsen

 • Aftaler generelt og aftaleformer inden for immaterialretten
 • Licensaftaler, royaltyaftaler, sameksistensaftaler m.v., herunder praktikken i aftalers indgåelse osv.
 • Varemærkestrategi – økonomi, administration, praktik.

6. dag

Undervisere: Horace Lam, Christian Kragelund og Louise Knudsen

 • China – Trademark at a Glance – an introduction to Chinese Trademark Laws.

Pris

Prisen for at deltage i kurset (6 dage) inkl. forplejning og kursusmateriale er kr. 21.000 ekskl. moms for medlemmer af ADIPA, DIP, DAIPA. For andre deltagere er prisen kr. 22.200 ekskl.moms.

Eksamensgebyret er kr. 2.500 ekskl. moms.


Tilmeldingsfrist

Kursus: Oplyses senere
Eksamen: Oplyses senere


Eksamen

Der afholdes mundtlig eksamen for kurset.

 


Tilmelding


Ret til ændringer forbeholdes