...

Tilmeldingsformular

Ved tilmelding: HUSK afkrydsning nedenfor: Du kan opnå rabat ved at angive medlemskab af hhv. ADIPA, DAIPA eller DIP. Angives det ikke, går du glip af rabatten.

CDPA

Rabatmulighed

Samtykke

Handelsbetingelser

Privatlivspolitik

5 + 11 =


Hvis du har ansøgt om medlemskab af DIP/ADIPA/DAIPA og krydset af, at du opfylder betingelserne for at blive medlem, vil du i relation til beregningen af kursusgebyret blive anset for medlem af de respektive foreninger, således at kursusgebyret bliver reduceret.

Medlemskontingentet vil bliver opkrævet af DIP / ADIPA / DAIPA og skal således IKKE betales gennem DIFI.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.