QTMA – Qualified Trade Mark Administrator


Generelt om QTMA uddannelsen

I 2011 etablerede DIFI et uddannelsesforløb til medarbejdere, der beskæftiger sig med formalitetssagsbehandling i varemærkebureauer og danske virksomheders varemærkeafdelinger.

QTMA uddannelsen tilvejebringer fagligt kompetente og praktisk velfunderede danske administrative varemærkemedarbejdere og sikrer administrativ specialistbistand til danske varemærkevirksomheder.

Hele QTMA-uddannelsesforløbet består af følgende kurser:

Ved begge eksamener benyttes karakterskalaen bestået / ikke bestået.

Det er endvidere en betingelse for opnåelse af titlen, at man kan dokumentere mindst 3 års praktisk erfaring med varmærkebehandling. Desuden skal QTMA’erne overholde DIFI’s Code of Conduct. De varemærkeadministratorer, der får tildelt QTMA-titlen, har eneret til at benytte forkortelsen “QTMA”. På DIFI’s hjemmeside findes et skema, der skal anvendes ved ansøgning om tildeling af QTMA-titlen. Code of Conduct kan ligeledes findes på DIFI’s hjemmeside.

DIFI anbefaler, at kurserne tages i den nævnte rækkefølge. Det er ikke et krav at have en bestemt akademisk eller anden uddannelse.

For at opretholde et højt fagligt niveau i undervisningsforløbet og for at sikre, at den enkelte deltager opnår optimalt udbytte af undervisningen, er det væsentligt, at man følger det uddannelsesforløb, som DIFI anbefaler.