QTMA kursus 1: Grundkursus


Målgruppe

Kurset henvender sig til nyansatte og mindre erfarne varemærkeadministratorer, som er ansat i patentbureauer, advokatfirmaer eller industriens IP-afdelinger, og som til daglig arbejder med administration af varemærker.


Undervisningsdage

3. marts 2022
24. marts 2022
21. april 2022


Formål

 • At få en introduktion til varemærkeretten
 • At få kendskab til de grundliggende procedurer, der anvendes ved indlevering og sagsbehandling af varemærkeansøgninger ved danske, internationale og regionale registreringsmyndigheder

Undervisningsform

Undervisningen er en blanding af teoretiske øvelser, forelæsninger og workshops. Kurset afsluttes med mundtlig eksamen. Der vil være ca. tre timers forberedelse til hver undervisningsdag.

 • Kurset vil blive afholdt på dansk
 • Kurset afholdes over 3 separate dage
 • Der undervises alle dage kl. 9.00-17.00
 • Maks. antal deltagere er 25, og min. antal deltagere er 15

Undervisningsleder

Mette M. Andersen, Senior Corporate Counsel, LEGO Koncernen


Undervisere

Christian Kragelund, Advokat (H),  Adm.dir. Bugge Valentin P/S

Mikael Francke Ravn, Patent- og Varemærkestyrelsen

Knud Wallberg, Advokat, ph.d., Zacco Advokater


Undervisningssted

MBK, Pilehus, Pilestræde 61, 1112 København K


Kursets indhold

1. Dag

Undervisere: Knud Wallberg

 • Introduktion til varemærkeretten herunder varemærker overfor andre kendetegn og varemærkerettens placering i det juridiske univers.
 • Introduktion til konkrete arbejdsredskaber vedr. søgninger, klassificering og myndighedernes guidelines.

2. dag

Undervisere: Mikael Francke Ravn og Knud Wallberg

 • Dansk varemærkeret med gennemgang af procedurer ved indlevering, sagsbehandling, registrering, indsigelse, ophævelser og fornyelser.
 • EU varemærkeret med gennemgang af procedurer fra indlevering, sagsbehandling, registrering, indsigelse, ophævelser og fornyelser.

3. dag

Undervisere: Knud Wallberg og Christian Kragelund

 • Madrid Protokollen med gennemgang af procedurer ved indlevering, sagsbehandling, registrering, ophævelser og fornyelser.
 • Nationale udenlandske ansøgninger og kort gennemgang af procedurer i udvalgte lande, hvor der er særlige krav, f.eks. USA.

Pris

Prisen for at deltage i kurset (3 dage) inkl. forplejning og kursusmateriale er kr. 10.500 ekskl. moms for medlemmer af ADIPA, DIP, DAIPA. For andre deltagere er prisen kr. 11.700 ekskl. moms.

Eksamensgebyret er kr. 2.500 ekskl. moms.


Tilmeldingsfrist

Kursus: 3. februar 2022

Eksamen: 31. marts 2022


Eksamen

Eksamensdato: Der afholdes eksamen den 10. maj.

Eksamensform: Det er en mundtlig eksamen med 15 min. forberedelse og 15. min. eksamination. Pensum er det udleverede materiale og det, der er gennemgået på kursusdagene.

Eksamenssted: København


Tilmelding


Ret til ændringer forbeholdes