QTMA kursus 1: Grundkursus

Ret til ændringer forbeholdes


Målgruppe

Kurset henvender sig til nyansatte og mindre erfarne varemærkeadministratorer, som er ansat i patentbureauer, advokatfirmaer eller industriens IP-afdelinger, og som til daglig arbejder med administration af varemærker.


Undervisningsdage

Forår 2024

Hvis du er interesseret i dette kursus, så send os gerne en mail (difi@difi.dk). Vi skriver dig på vores interesseliste og kontakter dig, når kurset er klar med datoer og indhold.

Der er ingen krav om tilmelding.


Formål

 • At få en introduktion til varemærkeretten
 • At få kendskab til de grundliggende procedurer, der anvendes ved indlevering og sagsbehandling af varemærkeansøgninger ved danske, internationale og regionale registreringsmyndigheder

Undervisningsform

Undervisningen er en blanding af teoretiske øvelser, forelæsninger og workshops. Kurset afsluttes med mundtlig eksamen. Der vil være ca. tre timers forberedelse til hver undervisningsdag.

 • Kurset vil blive afholdt på dansk
 • Kurset afholdes over 3 separate dage
 • Der undervises alle dage kl. 9.00-17.00
 • Maks. antal deltagere er 25, og min. antal deltagere er 15

Undervisningsleder

Mette M. Andersen, Senior Corporate Counsel, LEGO Koncernen


Undervisere

Christian Kragelund, Advokat (H),  Adm.dir. Bugge Valentin P/S

Mikael Francke Ravn, Patent- og Varemærkestyrelsen

Knud Wallberg, Advokat, ph.d., Zacco Advokater

Anne Buch, Paralegal, Bugge Valentin P/S


Undervisningssted

København


Kursets indhold

1. Dag

Undervisere: Knud Wallberg

 • Introduktion til varemærkeretten herunder varemærker overfor andre kendetegn og varemærkerettens placering i det juridiske univers.
 • Introduktion til konkrete arbejdsredskaber vedr. søgninger, klassificering og myndighedernes guidelines.

2. dag

Undervisere: Mikael Francke Ravn og Knud Wallberg

 • Dansk varemærkeret med gennemgang af procedurer ved indlevering, sagsbehandling, registrering, indsigelse, ophævelser og fornyelser.
 • EU varemærkeret med gennemgang af procedurer fra indlevering, sagsbehandling, registrering, indsigelse, ophævelser og fornyelser.

3. dag

Undervisere: Anne Buch og Christian Kragelund

 • Madrid Protokollen med gennemgang af procedurer ved indlevering, sagsbehandling, registrering, ophævelser og fornyelser.
 • Nationale udenlandske ansøgninger og kort gennemgang af procedurer i udvalgte lande, hvor der er særlige krav, f.eks. USA.

Pris

Prisen for at deltage i kurset (3 dage) inkl. forplejning og kursusmateriale er kr. 10.500 ekskl. moms for medlemmer af ADIPA, DIP, DAIPA. For andre deltagere er prisen kr. 11.700 ekskl. moms.

Eksamensgebyret er kr. 2.500 ekskl. moms.


Tilmeldingsfrist

Kursus: Oplyses senere

Eksamen: Oplyses senere


Eksamen

Eksamensform: Det er en mundtlig eksamen med 15 min. forberedelse og 15. min. eksamination. Pensum er det udleverede materiale og det, der er gennemgået på kursusdagene.

Eksamenssted: København

Eksamen er et valgfrit tilbud, men deltagelse i eksamen kræver deltagelse i kurset.


Tilmelding


Ret til ændringer forbeholdes