...

QTMA kursus 1: Grundkursus

Ret til ændringer forbeholdes


Målgruppe

Kurset henvender sig til nyansatte og mindre erfarne varemærkeadministratorer, varemærkeassistenter og paralegals, som er ansat i patentbureauer, advokatfirmaer eller in-house IP-afdelinger, og som til daglig arbejder med administration af varemærker og porteføljer.


Undervisningsdage

Forår 2026

Hvis du har interesse i kurset, så send en mail til difi@difi.dk. Vi skriver dig på vores interesseliste. Dermed får du direkte besked, når kursusdatoerne er fastlagt.


Formål

 • At få en introduktion til varemærkeretten
 • At få kendskab til de grundliggende procedurer, der anvendes ved indlevering og sagsbehandling af varemærkeansøgninger ved de danske, internationale og regionale registreringsmyndigheder

Undervisningsform

Undervisningen er en blanding af forelæsning og praktiske øvelser. Kurset afsluttes med mundtlig eksamen. Der vil være ca. en times forberedelse til hver undervisningsdag.

 • Kurset vil blive afholdt på dansk
 • Kurset afholdes over 3 separate dage
 • Der undervises alle dage kl. 9.00-17.00
 • Maks. antal deltagere er 25, og min. antal deltagere er 15
 • Deltagerne bedes medbringe en PC til brug for de praktiske øvelser.

Undervisningsleder

Mette M. Andersen, Senior Corporate Counsel, LEGO Koncernen


Undervisere

Christian Kragelund, Advokat, Partner, DLA Piper

Mikael Francke Ravn, Patent- og Varemærkestyrelsen

Knud Wallberg, Advokat, ph.d., Zacco Advokater

Anne Buch, Trademark Attorney, Accura Advokatpartnerselskab


Undervisningssted

København


Kursets indhold

1. Dag

Undervisere: Knud Wallberg og Mikael Francke Ravn

 • Introduktion til varemærkeretten herunder varemærker overfor andre kendetegn og varemærkerettens placering i det juridiske univers.
 • Dansk varemærkeret med gennemgang af procedurer ved indlevering, sagsbehandling, registrering, indsigelse, ophævelser og fornyelser.

2. dag

Undervisere: Knud Wallberg

 • EU varemærkeret med gennemgang af procedurer fra indlevering, sagsbehandling, registrering, indsigelse, ophævelser og fornyelser.
 • Introduktion til konkrete arbejdsredskaber vedr. søgninger, klassificering og myndighedernes guidelines.

3. dag

Undervisere: Anne Buch og Christian Kragelund

 • Madrid Protokollen med gennemgang af procedurer ved indlevering, sagsbehandling, registrering, ophævelser og fornyelser.
 • Nationale udenlandske ansøgninger og kort gennemgang af procedurer i udvalgte lande, hvor der er særlige krav, f.eks. USA.

Pris

Prisen for at deltage i kurset (3 dage) inkl. forplejning og kursusmateriale er kr. 10.500 ekskl. moms for medlemmer af ADIPA, DIP, DAIPA. For andre deltagere er prisen kr. 11.700 ekskl. moms.

Rabatmulighed: Virksomheder, der tilmelder minimum 3 personer til det samme kursus, får 10% rabat på kursusprisen pr. person.

Eksamensgebyret er kr. 2.500 ekskl. moms.


Tilmeldingsfrist

Dato kommer senere.


Eksamen

Eksamensform: Det er en mundtlig eksamen med 15 min. forberedelse og 15. min. eksamination. Pensum er det udleverede materiale og det, der er gennemgået på kursusdagene.

Eksamensdato: Forår 2026
Eksamenssted: København.

Eksamen er et valgfrit tilbud, men deltagelse i eksamen kræver deltagelse i kurset.


Tilmelding


Ret til ændringer forbeholdes

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.