...

Generalforsamling i DIFI

 

Dato

onsdag den 29. november 2023

Tid

Kl. 17.00

Sted

MBK Kursuscenter, Pilestræde 61, 1112 København K

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne:
a) Valg af dirigent og referent
b) Formandens beretning
c) Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
d) Fastsættelse af kontingent for a) personlige medlemmer, b) CDPA-medlemmer, 
QIPA-medlemmer og QTMA-medlemmer og c) institutionelle medlemmer.
e) Behandling af stillede forslag
f) Valg af bestyrelsesmedlemmer og deres suppleanter
g) Valg af revisor
h) Eventuelt

Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 29. oktober 2023 og skal sendes til difi@difi.dk.

For at sikre at vi har nok stole sat frem, vil vi sætte pris på at modtage jeres tilmelding til generalforsamlingen senest onsdag den 1. november 2023. Det sker ved at sende en mail til difi@difi.dk med information om, at du ønsker at deltage.

Med venlig hilsen Bestyrelsen og sekretariat
Vivi Søe-Pedersen

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.