CDPA kursus 4: IP-ret


Målgruppe

Kursets målgruppe er patentsagsbehandlere, patentagenter, virksomhedsjurister, varemærkeagenter, advokater, syns- og skønsmænd, ejere af immaterielle rettigheder, licenstagere og andre, der arbejder med immaterialrettigheder og/eller den kommercielle udnyttelse af immaterialrettigheder, herunder navnlig patenter.


Undervisningsdage

Efterår 2020


Formål

Kurset har til formål at bibringe kursisterne forståelse af en række centrale problemstillinger i forbindelse med IP-ret.


Undervisningsform

Undervisningsformen er en blanding af foredrag, cases, diskussioner og praktiske opgaver, som deltagerne skal søge at løse enkeltvis eller i grupper. Der lægges vægt på en undervisningsform, som aktiverer deltagerne og dermed gør kurset mere levende og udbytterigt.


Undervisningsleder

Bjørn von Ryberg, advokat, ph.d., partner, ABSALON advokat-A/S


Undervisere

Bjørn von Ryberg, advokat, ph.d., partner, ABSALON advokat-A/S

Jakob Krag Nielsen, advokat, LL.M., HD, Lundgreens P/S

Janne Britt Hansen, advokat, partner, AWA A/S

Jeppe Brinck-Jensen, advokat, LL.M., partner, Plesner

Knud Wallberg, advokat, ph.d., Zacco Danmark A/S

Peter Lind Nielsen, senioradvokat, Bech Bruun

Martin Kyst, afdelingschef, Copydan Tekst & Node

Martin Sick Nielsen, advokat, VP IP, Coloplast A/S


Undervisningssted

København


Kursets indhold

1.dag

Undervisere: Bjørn von Ryberg, Jeppe Brinck-Jensen og Jakob Krag Nielsen

 • Introduktion til kurset og immaterialretten
 • Håndhævelse af immaterialrettigheder og sanktioner mod immaterialretskrænkelser

2. dag

Undervisere: Bjørn von Ryberg og Janne Britt Hansen

 • Konsumption
 • Designbeskyttelse og markedsføringslovens beskyttelse mod produktplagiering
 • Supplerende beskyttelsescertifikater, beskyttelse af kliniske data og orphan drug beskyttelse

3. dag

Undervisere: Knud Wallberg, Martin Sick Nielsen og Bjørn von Ryberg

 • Varemærket og anden beskyttelse af forretningskendetegn – inkl. den markedsføringsretlige
 • National dansk patentret (kort introduktion)

4. dag

Undervisere: Martin Kyst, Peter Lind Nielsen og Bjørn von Ryberg

 • Ophavsret og databasebeskyttelse.
 • Stiftelse af ophavsret, hvad og hvem beskyttes og hvor længe
 • Den ophavsretlige eneret m.v.
 • Undtagelser fra eneretten
 • EDB-programmer, databaser og tekniske beskyttelsesforanstaltninger.

Pris

Prisen for at deltage i kurset (4 dage) inkl. forplejning og kursusmateriale er kr. 14.000 ekskl. moms for medlemmer af ADIPA, DIP og DAIPA. For andre deltagere er prisen kr. 15.200 ekskl. moms.

Eksamensgebyret er kr. 2.500 ekskl. moms.


Tilmeldingsfrist

Kursus: Oplyses senere

Eksamen: Oplyses senere


Eksamen

Eksamen er et valgfrit tilbud, så du bestemmer selv, om du vil gå til eksamen.

Eksamen er mundtlig med karaktererne bestået / ikke bestået. Du trækker et spørgsmål, hvorefter du har 20 minutters forberedelse. Selve eksaminationen inkl. bedømmelse varer 20 minutter.

Der er tale om en fælles eksamen for de to kurser Immaterialret (IP-ret for patentrådgivere) og Immaterialretlige aftaleforhold (IP-aftaler).


Tilmelding


Ret til ændringer forbeholdes.