CDPA kursus 4: IP-ret

Ret til ændringer forbeholdes


Målgruppe

Kursets målgruppe er patentsagsbehandlere, patentagenter, virksomhedsjurister, varemærkeagenter, advokater, syns- og skønsmænd, ejere af IP-rettigheder, licenstagere og andre, der arbejder med IP-rettigheder.


Undervisningsdage

Kurset forløber over 4 dage:
27/9 2023
11/10 2023
7/11 2023
14/12 2023 Bemærk – ny kursusdato 


Formål

Kurset har til formål at give kursisterne praktisk kendskab til de forskellige dele af IP-retten, og hvordan de supplerer hinanden.


Undervisningsform

Undervisningsformen er en blanding af foredrag, cases, diskussioner og praktiske opgaver, som deltagerne skal søge at løse enkeltvis eller i grupper. Der lægges vægt på en undervisningsform, som aktiverer deltagerne og dermed gør kurset mere levende og udbytterigt. Det er muligt, at kursisterne vil blive bedt om at forberede sig ved gennemlæsning af kursusmateriale eller lignende. Formålet vil i givet fald være at optimere kursisternes udbytte af kurset.


Undervisningsleder

Torsten Bjørn Larsen, Professor i IP-ret, Juridisk Institut, Syddansk Universitet


Undervisere

Torsten Bjørn Larsen, professor i IP-ret, Juridisk Institut, Syddansk Universitet
Jeppe Brinck-Jensen, advokat, partner, LL.M., Bech Bruun
Christian Kragelund, advokat, partner, Bugge Valentin
Peter Lind Nielsen, senioradvokat, Bech Bruun
Martin Kyst, afdelingschef, Copydan Tekst & Node
Morten Rosenmeier, Professor i ophavsret ved Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet.


Undervisningssted

IDA Conference
Kalvebod Brygge 31
1560 København


Kursets indhold

1.dag

Undervisere: Torsten Bjørn Larsen, Martin Kyst og Peter Lind Nielsen

  • Introduktion til kurset og IP-retten
  • Beskyttelse og krænkelse af værker i ophavsretten
  • Beskyttelse og krænkelse af databaser i sui generis retten

2. dag

Undervisere: Morten Rosenmeier

  • Beskyttelse og krænkelse af udseender i designretten
  • Beskyttelse og krænkelse af udseender i markedsføringsretten

3. dag

Undervisere: Christian Kragelund

  • Beskyttelse og krænkelse af kendetegn i varemærkeretten
  • Beskyttelse og krænkelse af kendetegn i markedsføringsretten

4. dag

Undervisere: Torsten Bjørn Larsen og Jeppe Brinck-Jensen

  • Beskyttelse og krænkelse af teknik i patentretten
  • Håndhævelse af IP-rettigheder, heunder sanktioner mod IP-krænkelser

Pris

Prisen for at deltage i kurset (4 dage) inkl. forplejning og kursusmateriale er kr. 14.000 ekskl. moms for medlemmer af ADIPA, DIP og DAIPA. For andre deltagere er prisen kr. 15.200 ekskl. moms.

Rabatmulighed: Virksomheder, der tilmelder minimum 3 personer til det samme kursus, får 10% rabat på kursusprisen pr. person.

Eksamensgebyret er kr. 2.500 ekskl. moms.


Tilmeldingsfrist

Kursus:  1. september 2023

Eksamen: 8. december 2023


Eksamen

Ved kursets afslutning bliver der afholdt en mundtlig eksamen med karaktererne bestået / ikke bestået.

Eksamensdagene er onsdag den 10. januar og torsdag den 11. januar 2024 i København. Deltagelse kræver separat tilmelding og betaling.

Eksamen er et valgfrit tilbud, men deltagelse i eksamen kræver deltagelse i kurset.


Tilmelding


Ret til ændringer forbeholdes.