CDPA kursus 4: IP-ret

Ret til ændringer forbeholdes


Målgruppe

Kursets målgruppe er patentsagsbehandlere, patentagenter, virksomhedsjurister, varemærkeagenter, advokater, syns- og skønsmænd, ejere af immaterielle rettigheder, licenstagere og andre, der arbejder med immaterialrettigheder og/eller den kommercielle udnyttelse af immaterialrettigheder, herunder navnlig patenter.


Undervisningsdage

Efterår 2021
6. september
23. september
12. oktober
9. november


Formål

Kurset har til formål at bibringe kursisterne forståelse af en række centrale problemstillinger i forbindelse med IP-ret.


Undervisningsform

Undervisningsformen er en blanding af foredrag, cases, diskussioner og praktiske opgaver, som deltagerne skal søge at løse enkeltvis eller i grupper. Der lægges vægt på en undervisningsform, som aktiverer deltagerne og dermed gør kurset mere levende og udbytterigt.


Undervisningsleder

Bjørn von Ryberg, advokat, ph.d., partner, ABSALON advokat-A/S


Undervisere

Bjørn von Ryberg, advokat, ph.d., partner, ABSALON advokat-A/S

Jeppe Brinck-Jensen, advokat, partner, LL.M., Plesner

Christian Kragelund, advokat, partner, Bugge Valentin

Janne Britt Hansen, advokat, Global Trademark Manager, Coloplast A/S

Peter Lind Nielsen, senioradvokat, Bech Bruun

Martin Kyst, afdelingschef, Copydan Tekst & Node

Tue Minor Jørgensen, advokatfuldmægtig, Plesner


Undervisningssted

Kursusdag 1, 3 og 4 undervises der hos Danske Advokater, Vesterbrogade 32, 1620 København V

Bemærk: Kursusdag 2 den 23. september undervises der ekstraordinært på Hotel Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København V.


Kursets indhold

1.dag

Undervisere: Bjørn von Ryberg, Jeppe Brinck-Jensen og Tue Minor Jørgensen

 • Introduktion til kurset og immaterialretten
 • Håndhævelse af immaterialrettigheder og sanktioner mod immaterialretskrænkelser

2. dag

Undervisere: Bjørn von Ryberg og Janne Britt Hansen

 • Konsumption
 • Designbeskyttelse og markedsføringslovens beskyttelse mod produktplagiering
 • Supplerende beskyttelsescertifikater, beskyttelse af kliniske data og orphan drug beskyttelse

3. dag

Undervisere: Christian Kragelund og Bjørn von Ryberg

 • Varemærket og anden beskyttelse af forretningskendetegn – inkl. den markedsføringsretlige
 • National dansk patentret (kort introduktion)

4. dag

Undervisere: Martin Kyst, Peter Lind Nielsen og Bjørn von Ryberg

 • Ophavsret og databasebeskyttelse.
 • Stiftelse af ophavsret, hvad og hvem beskyttes og hvor længe
 • Den ophavsretlige eneret m.v.
 • Undtagelser fra eneretten
 • EDB-programmer, databaser og tekniske beskyttelsesforanstaltninger.

Pris

Prisen for at deltage i kurset (4 dage) inkl. forplejning og kursusmateriale er kr. 14.000 ekskl. moms for medlemmer af ADIPA, DIP og DAIPA. For andre deltagere er prisen kr. 15.200 ekskl. moms.

Eksamensgebyret er kr. 2.500 ekskl. moms.


Tilmeldingsfrist

Kursus:  1. august 2021

Eksamen: 10. november 2021


Eksamen

Der bliver afholdt en mundtlig eksamen med karaktererne bestået / ikke bestået. Du trækker et spørgsmål, hvorefter du har 20 minutters forberedelse. Selve eksaminationen inkl. bedømmelse varer 20 minutter.
Deltagelse i eksamen er et valgfrit tilbud, men der kræves tilmelding og betaling.

Eksamensdato
Der er frit valg mellem 23. november og 7. december.

Eksamenssted
Eksamen den 23. november og den 7. december finder sted hos Plesner, Amerika Plads 37, 2100 København Ø.


Tilmelding


Ret til ændringer forbeholdes.