CDPA kursus 2: Freedom to operate

Ret til ændringer forbeholdes


Målgruppe

Patentmedarbejdere med mindst et års erfaring ansat i virksomheder, patentbureauer og lignende, fortrinsvis med en naturvidenskabelig baggrund. Du skal have kendskab til grundlæggende begreber indenfor patentretten, så som nyhed og opfindelseshøjde. Kurset kan hensigtsmæssigt tages sideløbende med CEIPI Basic Training Course.


Undervisningsdage

7. september 2021
28. september 2021
26. oktober 2021


Formål

På Freedom to Operate-kurset får du indgående undervisning og træning i, hvornår og hvordan du identificerer og vurderer tredjeparts patentrettigheder. Du lærer hvornår de forskellige muligheder for at håndtere generende patenter bedst anvendes, og hvordan du kommunikerer omkring disse aspekter i din organisation. Underviserne anvender i størst mulige omfang praktiske opgaver til at belyse kursets temaer. Kurset er hovedsageligt baseret på europæisk patentpraksis men omhandler også US patentpraksis.


Undervisningsform

 • Underviserne på dette kursus er europæiske patentagenter fra patentbureauer og fra industrien.
 • På hvert kursus vil der være undervisere med hhv. mekanisk og kemisk/biologisk baggrund.
 • Kurset afholdes på engelsk, medmindre alle deltagere taler dansk. Alt materiale er på engelsk.
 • Der undervises alle dage kl. 9-17.
 • Der forventes cirka 3 timers forberedelse til hver undervisnings dag.
 • Maks. antal deltagere er 25, og min. antal deltagere er 7.
 • Bærbar computer skal medbringes.

Undervisningsledere

Lotte Vinggaard Andreasen, European Patent Attorney, Patent Counsel, Coloplast A/S

Morten Fruelund, EPA, Universal Robots A/S


Undervisere

Sanne Bang Olsen, M.Sc.(Chem.Eng.), European Patent Attorney, Head of IP Section, General Manager at Haldor Topsoe A/S, Corporate Legal Department

Jane Møller Nielsen, Ph.D., Senior Partner, European Patent Attorney, Zacco Denmark A/S

Lotte Vinggaard Andreasen, European Patent Attorney, Patent Counsel, Coloplast A/S

Jens Viktor Nørgaard, European Patent Attorney, Partner, Høiberg P/S

Christian Hauge, European Patent Attorney, Vice President Group IP, William Demant Holding

Peter Koefoed, European Patent Attorney, CEO, Inspicos P/S


Undervisningssted

MBK, Pilehus, Pilestræde 61, 1112 København K


Kursets indhold

1. dag: FTO grundbegreber & søgning

Undervisere: Sanne Bang Olsen og Jane Møller Nielsen

 • Hvad er en FTO? – forskellige typer af FTO.
 • Hvornår er det, det rette tidspunkt at foretage en FTO-analyse?
 • Søgestrategi – Hvor, hvordan, begrænsning.
 • Omfang af søgning. (For eksempel udstedte rettigheder/lande/konkurrenter).
 • Første screening af søgeresultaterne.

2. dag: Analyse af relevante rettigheder

Undervisere: Lotte Vinggaard Andreasen og Jens Viktor Nørgaard

 • Analyse af søgeresultaterne. (Krav og beskrivelse)
 • Status af søgeresultaterne.
 • Gyldighed af rettigheder.
 • Krænkelse i forskellige lande, herunder US.

3. dag: Håndtering af relevante rettigheder

Undervisere: Christian Hauge og Peter Koefoed

 • Muligheder – licens, non-infringement/invalidity opinion, design around, gyldighedsangreb, ignorer.
 • Vurdering af hvornår rettighederne er relevante for dine aktiviteter.
 • Kommunikation af risici til relevante interessenter.

Pris

Prisen for at deltage i kurset (3 dage) inkl. forplejning og kursusmateriale er kr. 10.500 ekskl. moms for medlemmer af ADIPA, DIP og DAIPA. For andre deltagere er prisen kr. 11.700 ekskl moms.

Tilmelding til eksamen foretages separat. Prisen for eksamen er kr. 6.500 ekskl. moms.


Tilmeldingsfrist

Kursus:  16. august 2021

Eksamen: 15. oktober 2021


Eksamen

Eksamen foregår ved besvarelse af en større skriftlig opgave. Opgaven besvares individuelt. Opgaveteksten udsendes 5. november 2021 morgen med aflevering senest 15. november kl. 23.59. Du skal afsætte cirka 20 timer til besvarelsen.


Tilmelding


Ret til ændringer forbeholdes.