...

CDPA Kursus 1: Patentkrav

Ret til ændringer forbeholdes


Målgruppe

Nyansatte og mindre erfarne patentmedarbejdere i virksomheder, patentbureauer og lignende. Det vil være en fordel med en naturvidenskabelig baggrund. Kurset kan hensigtsmæssigt tages sideløbende med CEIPI basic training course. Kurset afholdes årligt.


Undervisningsdage

Kursusdag 1: tirsdag 29. oktober 2024
Kursusdag 2 & 3: tirsdag 19. november til onsdag 20. november 2024 (inkl. overnatning i Odense)


Formål

På patentkrav-kurset får du indgående undervisning og træning i, hvordan du opnår tilfredsstillende beskyttelse for en opfindelse samt i udformning og fortolkning af patentkrav. Undervejs i kurset får du mulighed for at løse praktiske opgaver, der belyser disse problemstillinger. Kurset er hovedsageligt baseret på europæisk patentpraksis, men omhandler også US patentpraksis.


Undervisningsform

 • Underviserne på dette kursus er erfarne europæiske patentagenter fra patentbureauer og fra industrien. På hvert kursus vil der være undervisere med hhv. mekanisk og kemisk/biologisk baggrund.
 • Undervisningen er en blanding af teoretisk gennemgang og øvelser. Kurset afholdes på engelsk.
 • Der forventes cirka 3 timers forberedelse til hver undervisningsdag.
 • Maksimum antal deltagere er 20, og min. antal deltagere er 7.
 • Bærbar computer skal medbringes.

Undervisningsledere

Lotte Vinggaard Andreasen, European Patent Attorney, Senior Patent Agent, Coloplast A/S

Morten Fruelund, EPA, Universal Robots A/S


Undervisere

Peter Hertling, European Patent Attorney, partner, Inspicos P/S

Anders Kjer Pedersen, European Patent Attorney, Senior Patent Agent, Coloplast A/S

Edward Farrington, European Patent Attorney, partner, Inspicos P/S

Jacob Karstad Meyland, European Patent Attorney, Partner, COPA COPENHAGEN PATENTS

Jens Viktor Nørgaard, European Patent Attorney, partner, HØIBERG P/S

Marianne Freisleben, European Patent Attorney, Head of IP, Renescience, Ørsted A/S


Undervisningssted

Kursusdag 1
IDA Conference
Kalvebod Brygge 31
1560 København

Kursusdag 2 & 3, tirsdag 19. november til onsdag 20. november (inkl. overnatning)
Comwell H.C. Andersen Odense
Claus Bergs Gade 7
5000 Odense


Kursets indhold

1.dag

Undervisere: Jens Viktor Nørgaard og Peter Hertling

 • Lovmæssig basis for kravskrivning i EP & US.
 • Relevante afgørelser med betydning for kravskrivning, for eksempel i relation til klarhed, anvendelse af parametre, kemiske strukturer med mere.
 • Funktionelle krav.
 • Negative features & disclaimers.

2. og 3. dag

Undervisere: Marianne Freisleben, Anders Kjer Pedersen,  Jacob Karstad Meyland, Edward Farrington

 • Kravskrivningsprocessens indledning – hvad er opfindelsen?
 • Fortolkning af krav.
 • Kravene og beskrivelsen.
 • Nyhed og opfindelseshøjde af krav.
 • Strategi for kravskrivning.
 • Hvordan dækkes de vigtige aspekter af opfindelsen, inklusive fremtidig udvikling?
 • Hvordan tænkes sagsbehandling og håndhævelse ind i kravskrivningen?
 • Praktiske øvelser.

Pris

Prisen for at deltage i kurset er kr. 12.500 ekskl. moms for medlemmer af ADIPA, DIP og DAIPA. For andre deltagere er prisen kr. 13.800 ekskl. moms.

Prisen inkluderer:

 • Forplejning alle kursusdage inkl. morgenmad.
 • Derudover middag i restauranten på Comwell H. C. Andersen Odense. Middag inkluderer 2-retters menu med 1 gl. husets vin.
 • Overnatning fra kursusdag 2 til 3 på Comwell H. C. Andersen Odense.

Rabatmulighed: Virksomheder, der tilmelder minimum 3 personer til det samme kursus, får 10% rabat på kursusprisen pr. person.


Tilmeldingsfrist

Tilmeldingsfrist til kurset: fredag 29. september 2024
Tilmeldingsfrist til eksamen:
mandag 4. november 2024


Eksamen

Som afslutning på kurset Patentkrav afholdes der en 24-timers skriftlig prøve. Kursisterne får tilsendt et opgavesæt pr. mail bestående af en kombination af kravskrivningsopgaver og besvarelse af spørgsmål, og har derefter 24 timer til at besvare opgavesættet i. Opgaverne vil være på engelsk.

Pensum er det på kurset udleverede materiale, og eksamen er med karaktererne bestået / ikke bestået.

Eksamen er et valgfrit tilbud, men deltagelse i eksamen kræver deltagelse i kurset.

Eksamensdato: Eksamen finder sted fra mandag 2. december kl. 09.00 til tirsdag 3. december kl. 09.00.

Deltagelse i eksamen kræver separat tilmelding og betaling. Eksamensgebyret er kr. 2.500 ekskl. moms.


Tilmelding


Ret til ændringer forbeholdes.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.