CDPA Kursus 1: Patentkrav

Vi har desværre ikke flere ledige pladser på dette kursus. Hvis du ønsker at stå på venteliste og blive kontaktet ved eventuelle afbud, så skriv dit navn, firmanavn og e-mail til difi@difi.dk.

Ret til ændringer forbeholdes


Målgruppe

Nyansatte og mindre erfarne patentmedarbejdere i virksomheder, patentbureauer og lignende. Det vil være en fordel med en naturvidenskabelig baggrund. Kurset kan hensigtsmæssigt tages sideløbende med CEIPI basic training course. Kurset afholdes årligt.


Undervisningsdage

Kursusdag 1
Tirsdag 24/10 2023 i København.

Kursusdag 2 & 3
Tirsdag 21/11 til onsdag 22/11 2023 (inkl. overnatning) i Nyborg.


Formål

På patentkrav-kurset får du indgående undervisning og træning i, hvordan du opnår tilfredsstillende beskyttelse for en opfindelse samt i udformning og fortolkning af patentkrav. Undervejs i kurset får du mulighed for at løse praktiske opgaver, der belyser disse problemstillinger. Kurset er hovedsageligt baseret på europæisk patentpraksis, men omhandler også US patentpraksis.


Undervisningsform

 • Underviserne på dette kursus er erfarne europæiske patentagenter fra patentbureauer og fra industrien. På hvert kursus vil der være undervisere med hhv. mekanisk og kemisk/biologisk baggrund.
 • Undervisningen er en blanding af teoretisk gennemgang og øvelser. Kurset afholdes på engelsk.
 • Der forventes cirka 3 timers forberedelse til hver undervisningsdag.
 • Antal deltagere er 20, og min. antal deltagere er 7.
 • Bærbar computer skal medbringes.

Undervisningsledere

Lotte Vinggaard Andreasen, European Patent Attorney, Senior Patent Agent, Coloplast A/S

Morten Fruelund, EPA, Universal Robots A/S


Undervisere

Peter Hertling, European Patent Attorney, partner, Inspicos P/S

Anders Kjer Pedersen, European Patent Attorney, Senior Patent Agent, Coloplast A/S

Edward Farrington, European Patent Attorney, partner, Inspicos P/S

Jacob Karstad Meyland, European Patent Attorney, Partner, COPA COPENHAGEN PATENTS

Jens Viktor Nørgaard, European Patent Attorney, partner, HØIBERG P/S

Marianne Freisleben, European Patent Attorney, Head of IP, Renescience, Ørsted A/S


Undervisningssted

Kursusdag 1, Tirsdag 24. oktober 2023
Danske Advokater, Vesterbrogade 32, 1620 København V

Kursusdag 2 & 3, Tirsdag 21. november til onsdag 22. november 2023 (inkl. overnatning)
Storebælt Sinatur Hotel og Konference, Østerøvej 121, 5800 Nyborg.


Kursets indhold

1.dag

Undervisere: Jens Viktor Nørgaard og Peter Hertling

 • Lovmæssig basis for kravskrivning i EP & US.
 • Relevante afgørelser med betydning for kravskrivning, for eksempel i relation til klarhed, anvendelse af parametre, kemiske strukturer med mere.
 • Funktionelle krav.
 • Negative features & disclaimers.

2. og 3. dag

Undervisere: Marianne Freisleben, Anders Kjer Pedersen,  Jacob Karstad Meyland, Edward Farrington

 • Kravskrivningsprocessens indledning – hvad er opfindelsen?
 • Fortolkning af krav.
 • Kravene og beskrivelsen.
 • Nyhed og opfindelseshøjde af krav.
 • Strategi for kravskrivning.
 • Hvordan dækkes de vigtige aspekter af opfindelsen, inklusive fremtidig udvikling?
 • Hvordan tænkes sagsbehandling og håndhævelse ind i kravskrivningen?
 • Praktiske øvelser.

Pris

Prisen for at deltage i kurset er kr. 12.500 ekskl. moms for medlemmer af ADIPA, DIP og DAIPA. For andre deltagere er prisen kr. 13.800 ekskl. moms.

Prisen inkluderer:

 • Forplejning alle kursusdage inkl. morgenmad. Derudover middag på kursusdag 2 i restauranten på Storebælt Sinatur Hotel & Konference.
 • Middag på kursusdag 2 inkluderer 2-retters menu med 1 gl. husets vin.
 • Overnatning fra kursusdag 2 til 3 på Storebælt Sinatur Hotel & Konference.

Rabatmulighed: Virksomheder, der tilmelder minimum 3 personer til det samme kursus, får 10% rabat på kursusprisen pr. person.


Tilmeldingsfrist

Kursus: 21. september 2023
Eksamen: 6. november 2023


Eksamen

Som afslutning på kurset Patentkrav afholdes der en 4-timers skriftlig eksamen i København den 5. december 2023.

Pensum er det på kurset udleverede materiale.

Deltagelse i eksamen kræver tilmelding og betaling.

Eksamensgebyret er kr. 4.200 ekskl. moms.


Tilmelding


Ret til ændringer forbeholdes.