CDPA Kursus 1: Patentkrav


Målgruppe

Nyansatte og mindre erfarne patentmedarbejdere i virksomheder, patentbureauer og lignende. Det vil være en fordel med en naturvidenskabelig baggrund. Kurset kan hensigtsmæssigt tages sideløbende med CEIPI basic training course.


Undervisningsdage

Forår 2022


Formål

På patentkrav-kurset får du indgående undervisning og træning i, hvordan du opnår tilfredsstillende beskyttelse for en opfindelse samt i udformning og fortolkning af patentkrav. Undervejs i kurset får du mulighed for at løse praktiske opgaver, der belyser disse problemstillinger. Kurset er hovedsageligt baseret på europæisk patentpraksis, men omhandler også US patentpraksis.


Undervisningsform

 • Underviserne på dette kursus er erfarne europæiske patentagenter fra patentbureauer og fra industrien. På hvert kursus vil der være undervisere med hhv. mekanisk og kemisk/biologisk baggrund.
 • Undervisningen er en blanding af teoretisk gennemgang og øvelser. Kurset afholdes på engelsk.
 • Der undervises alle dage kl. 9-17.
 • Der forventes cirka 3 timers forberedelse til hver undervisningsdag.
 • antal deltagere er 20, og min. antal deltagere er 7.
 • Bærbar computer skal medbringes.,

Undervisningsledere

Pia Stahr, European Patent Attorney, partner, Inspicos A/S

Lars Balzer Nielsen, European Patent Attorney, Novo Nordisk A/S


Undervisere

Jens Viktor Nørgaard, European Patent Attorney, partner, HØIBERG P/S

Mikkel Roed Trier, European Patent Attorney, partner, AWA A/S

Peter Hertling, European Patent Attorney, partner, Inspicos P/S

Marianne Rudolph Hansen, European Patent Attorney, Carlsberg

Lars Balzer Nielsen, European Patent Attorney, Novo Nordisk A/S


Undervisningssted

MBK, Pilehus, Pilestræde 61, 1112 København K


Kursets indhold

1.dag

Undervisere: Jens Viktor Nørgaard og Peter Hertling

 • Lovmæssig basis for kravskrivning i EP & US.
 • Relevante afgørelser med betydning for kravskrivning, for eksempel i relation til klarhed, anvendelse af parametre, kemiske strukturer med mere.
 • Funktionelle krav.
 • Negative features & disclaimers.

2. dag

Undervisere: Marianne Rudolph Hansen og Mikkel Roed Trier

 • Kravskrivningsprocessens indledning – hvad er opfindelsen?
 • Praktiske øvelser i kravskrivning.
 • Fortolkning af krav.
 • Kravene og beskrivelsen.
 • Nyhed og opfindelseshøjde af krav.

3. dag

Undervisere: Lars Balzer Nielsen og Mikkel Roed Trier

 • Strategi for kravskrivning.
 • Hvordan dækkes de vigtige aspekter af opfindelsen, inklusive fremtidig udvikling?
 • Hvordan tænkes sagsbehandling og håndhævelse ind i kravskrivningen?
 • Praktiske øvelser.

Pris

Prisen for at deltage i kurset (3 dage) inkl. forplejning og kursusmateriale er kr. 10.500 ekskl. moms for medlemmer af ADIPA, DIP og DAIPA.

For andre deltagere er prisen kr. 11.700 ekskl moms.


Tilmeldingsfrist

Kursus: Oplyses senere
Eksamen: Oplyses senere


Eksamen

Tidspunkt oplyses senere

Som afslutning på kurset i Patentkrav afholdes der en 4-timers skriftlig eksamen. Deltagelse i eksamen er åben for alle, men der kræves tilmelding og betaling. Pensum er det på kurset udleverede materiale.

Eksamensgebyret er kr. 4.200 ekskl. moms.

 


Tilmelding


Ret til ændringer forbeholdes.