CDPA Kursus 1: Patentkrav


Målgruppe

Nyansatte og mindre erfarne patentmedarbejdere i virksomheder, patentbureauer og lignende. Det vil være en fordel med en naturvidenskabelig baggrund. Kurset kan hensigtsmæssigt tages sideløbende med CEIPI basic training course.


Undervisningsdage

Afholdt forår 2018
Afholdes igen forår 2020


Formål

På patentkrav-kurset får du indgående undervisning og træning i, hvordan du opnår tilfredsstillende beskyttelse for en opfindelse samt i udformning og fortolkning af patentkrav. Undervejs i kurset får du mulighed for at løse praktiske opgaver, der belyser disse problemstillinger. Kurset er hovedsageligt baseret på europæisk patentpraksis, men omhandler også US patentpraksis.


Undervisningsform

 • Underviserne på dette kursus er erfarne europæiske patentagenter fra patentbureauer og fra industrien. På hvert kursus vil der være undervisere med hhv. mekanisk og kemisk/biologisk baggrund.
 • Undervisningen er en blanding af teoretisk gennemgang og øvelser. Kurset afholdes på dansk eller engelsk efter behov. Alt materiale er på engelsk.
 • Der undervises alle dage kl. 9-17.
 • Der forventes cirka 3 timers forberedelse til hver undervisningsdag.
 • antal deltagere er 20, og min. antal deltagere er 7.
 • Bærbar computer skal medbringes.,

Undervisningsledere

Pia Stahr, European Patent Attorney, partner, Inspicos A/S

Lars Balzer Nielsen, European Patent Attorney, Novo Nordisk A/S


Undervisere

Jens Viktor Nørgaard, European Patent Attorney, partner, Høiberg P/S

Mikkel Roed Trier, European Patent Attorney, partner, AWA A/S

Peter Hertling, European Patent Attorney, partner, Inspicos P/S

Marianne Rudolph Hansen, European Patent Attorney, Roche Innovation Center Copenhagen A/S

Lars Balzer Nielsen, European Patent Attorney, Novo Nordisk A/S


Undervisningssted

København


Kursets indhold

1.dag

Undervisere: Jens Viktor Nørgaard og Peter Hertling

 • Lovmæssig basis for kravskrivning i EP & US.
 • Relevante afgørelser med betydning for kravskrivning, for eksempel i relation til klarhed, anvendelse af parametre, kemiske strukturer med mere.
 • Funktionelle krav.
 • Negative features & disclaimers.

2. dag

Undervisere: Marianne Rudolph Hansen og Mikkel Roed Trier

 • Kravskrivningsprocessens indledning – hvad er opfindelsen?
 • Praktiske øvelser i kravskrivning.
 • Fortolkning af krav.
 • Kravene og beskrivelsen.
 • Nyhed og opfindelseshøjde af krav.

3. dag

Undervisere: Lars Balzer Nielsen og Mikkel Roed Trier

 • Strategi for kravskrivning.
 • Hvordan dækkes de vigtige aspekter af opfindelsen, inklusive fremtidig udvikling?
 • Hvordan tænkes sagsbehandling og håndhævelse ind i kravskrivningen?
 • Praktiske øvelser.

Pris

Prisen for at deltage i kurset (3 dage) inkl. forplejning og kursusmateriale er kr. 10.500 ekskl. moms for medlemmer af ADIPA, DIP og DAIPA.

For andre deltagere er prisen kr. 11.700 ekskl moms.


Tilmeldingsfrist

Kursus: Meddeles senere
Eksamen: Meddeles senere


Eksamen

Dato meddeles senere

Som afslutning på kurset i Patentkrav afholdes der en 4-timers skriftlig eksamen. Deltagelse i eksamen er åben for alle, men der kræves tilmelding og betaling. Pensum er det på kurset udleverede materiale.

Eksamensgebyret er kr. 4.200 ekskl. moms.

 


Tilmelding


Ret til ændringer forbeholdes.