...

Tilmeldingsformular

Ved tilmelding: HUSK afkrydsning nedenfor: Du kan opnå rabat ved at angive medlemskab af hhv. ADIPA, DAIPA eller DIP. Angives det ikke, går du glip af rabatten.

QIPA

Rabatmulighed

Samtykke

Handelsbetingelser

Privatlivspolitik

2 + 4 =


Hvis du har ansøgt om medlemskab af DIP eller DAIPA og krydset af, at du opfylder betingelserne for at blive medlem, vil du i relation til beregningen af kursusgebyret blive anset for medlem af DIP / DAIPA, således at kursusgebyret bliver reduceret.

Medlemskontingentet vil bliver opkrævet af de respektive foreninger og skal således IKKE betales gennem DIFI.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.