CDPA for patentrådgivere

Er du ny patentmedarbejder eller vil du blot gerne blive skarpere til dit job, så er CDPA uddannelsen måske noget for dig?

QIPA for patentadministratorer

Som nyansat patentadministrator kan det være godt med mere viden om fx indlevering og behandling af patentrettigheder.

QTMA for varemærke-
administratorer

Arbejder du til daglig med administration af varemærker, så er denne uddannelse helt sikkert noget for dig.


Invitation til seminar:

Arbejdstageropfindelser

– i Danmark og udlandet


Som noget helt nyt inviterer vi til dette spændende seminar, som går på tværs af vores øvrige uddannelser. Seminaret henvender sig til alle, der arbejder med opfindelser og har interesse for eneret/patenter i DK og i udlandet.
Hvordan er opfinderen stillet? For hvad og hvordan betales vederlag? Hvem har retten til opfindelsen? Hvad er reglerne for indlevering af første patentansøgning?
Torsdag 16. maj fra kl. 09:00 – 12:00 hos Plesner, Amerika Plads 37, 2100 København Ø

Jeppe Brinck-Jensen, Advokat (H), partner, Plesner underviser bl.a. om:
– Hvem har retten til opfindelsen?
– Bestemmelse af ansøger?
– Ansættelseskontrakter?
– Overdragelseserklæringer?
– Aftaler selskaber imellem (intercompany agreements)?
– R&D aftaler med tredjepart?
– Fælles ejerskab?


DIFI – Dansk Institut for Immaterialretsuddannelse

Danish Institute for IPR Training


DIFI er den eneste danske udbyder af uddannelser som opkvalificerer sagsbehandlere og administratorer i IPR-branchen.
DIFI er en non-profit organisation, hvis kurser og eksaminer gennemføres uden offentlig støtte.
DIFI blev oprettet den 30. august 1996 og har til formål at etablere og gennemføre immaterialretlig uddannelse, fortrinsvis for sagsbehandlere og administratorer i IPR branchen.