QIPA kursus 2: Videregående kursus


Målgruppe

Kurset henvender sig til erfarne patentadministratorer fra patentbureauer eller industriens patentafdelinger, som til daglig arbejder med formalitetsforhold i forbindelse med indlevering og behandling af patentrettigheder. Det er en forudsætning for deltagelse, at du har arbejdet som patentadministrator i mindst 3 år.


Undervisningsdage

Efterår 2022


Formål

Som erfaren patentadministrator behersker du allerede de procedurer, der anvendes ved indlevering og sagsbehandling af patentansøgninger ved den europæiske patentmyndighed og i PCT-systemet.

Dette kursus giver dig overblik over og erfaring med at bruge artikler og bestemmelser i den europæiske patentkonvention samt PCT-traktaten, og dermed det bagvedliggende juridiske grundlag for dit daglige arbejde.

Derudover vil du også få en gennemgang af de vigtigste procedurer og bestemmelser for national videreførelse af PCT-ansøgninger.


Undervisningsform

Underviserne på dette kursus er europæiske patentagenter fra patentbureauer og industrien.

Undervisningen er en blanding af teoretisk gennemgang og opgaver, og du har mulighed for at slutte af med en skriftlig eksamen (som er på engelsk). Der vil være ca. fire timers forberedelse til hver undervisningsdag, og du skal forvente nogle intensive dage med højt tempo i undervisningen. Der vil være mulighed for at få rettet prøveopgaver besvaret under forberedelsen. Der vil blive udleveret eksamenssæt til brug ved eksamensforberedelse.

Kurset vil blive afholdt på dansk medmindre der er ønske om engelsk. Udleveret undervisningsmateriale og præsentationer vil være på engelsk.

Kurset afholdes som 6 separate dage. Maks. antal deltagere er 25, og min. antal er 15.


Undervisningsledere

Lotte Vinggaard Andreasen, European Patent Attorney, Patent Counsel, Coloplast A/S

Morten Fruelund, EPA, Universal Robots A/S


Undervisere

Andras Tycho, European Patent attorney, Head of Patent Unit Lund, Ericsson

Holm Schwarze, European Patent Attorney, Guardian IP Consulting I/S

Jesper Thorsen, European Patent Attorney, FMC Corporation

Lene Hansen, European Patent Attorney, Guardian IP Consulting I/S


Undervisningssted

København


Kursets indhold

1., 2. og 3. Dag

Undervisere: Andreas Tycho og Holm Schwarze

 • Den europæiske patentkonvention
 • Introduktion til den europæiske patentkonvention
 • EPOs opbygning
 • Oversigt over EPOs procedureIndlevering af ansøgningen
 • Formalitetsbehandling
 • Nyhedsundersøgelsen
 • Publicering
 • Prøvningsbegæring & prøvning
 • Udstedelse
 • Sprog og fuldmægtig
 • Prioritet og Pariserkonventionen
 • Validering i DK
 • Retten til det europæiske patent: Opfinder og ansøger, overdragelser, licens
 • Information til offentligheden
 • Gebyrer
 • Generelle procedureregler: Afgørelser, indvendinger, mundtlig forhandling
 • Tidsfrister, genoprettelse og henlæggelse
 • Formalitetsforhold i forbindelse med indsigelse, omstødelse, appel, begrænsningsproducedure, ‘petition for review’
 • Det europæiske patents retsvirkning
 • UP og UPC

4., 5. og 6. Dag

Undervisere: Jesper Thorsen og Lene Hansen

 • PCT (The Patent Cooperation Treaty)
 • Introduktion til PCT-traktaten
 • Den internationale fase: Indlevering af PCT-ansøgningen, modtagende myndighed, ansøger, opfinder, sprog, fuldmægtig, gebyrer, prioritet, indleveringsdato, formalitetsbehandling, søge­rapport, supplerende søgning, publicering, anmodning om prøvning og patenterbarhedsvurdering.
 • Den nationale fase: Introduktion til den nationale fase, Euro-PCT og national fase i udvalgte lande, fx Danmark, USA, Japan, Kina, Indien, Australien og Brasilien, herunder også Patent Prosecution Highway (PPH)
 • Formalities in relation to filing, prosecution and grant at the USPTO
 • A short overview of the most important differences between US and EP patent law Different types of filings at the USPTO (US provisional, Divisional & Continuation & CIP patent applications, PCT PPH), Formalities at filing (including entity large/small), Inventor requirements
 • IDS requirements, Documents requirements, Due dates in general and calculation of these, Prosecution proceedings and Grant proceedings and maintenance fees

Pris

Prisen for at deltage i kurset (6 dage) inkl. forplejning og kursusmateriale er kr. 21.000 ekskl. moms for personlige medlemmer af ADIPA, DIP, DAIPA.

For andre deltagere er prisen kr. 22.200 ekskl. moms.
Eksamensgebyr: Pris: kr. 4.200 ekskl. moms.


Tilmeldingsfrist

Kursus: Oplyses senere
Eksamen: Oplyses senere


Eksamen

Der bliver afholdt en skriftlig eksamen bestående af korte spørgsmål formuleret på engelsk inden for pensum.

Deltagelse i eksamen er åben for alle, men der kræves tilmelding og betaling. Pensum er det på kurset udleverede materiale.

 


Tilmelding


Ret til ændringer forbeholdes