...

QIPA kursus 3: IP-ret

Ret til ændringer forbeholdes


Målgruppe

Kurset henvender sig til erfarne patentadministratorer, som er ansat i patentbureauer, advokatfirmaer eller industrien.


Undervisningsdage

Kurset forløber over 4 dage i efteråret 2025.


Formål

Kurset har til formål at give kursisterne praktisk kendskab til de forskellige dele af IP-retten, og hvordan de supplerer hinanden. Det vil perspektivere en del af de arbejdsopgaver, en patentadministrator kan støde på.


Undervisningsform

Undervisningsformen er en blanding af foredrag, cases, diskussioner og praktiske opgaver, som deltagerne skal søge at løse enkeltvis eller i grupper. Der lægges vægt på en undervisningsform, som aktiverer deltagerne og dermed gør kurset mere levende og udbytterigt. Det er muligt, at kursisterne vil blive bedt om at forberede sig ved gennemlæsning af kursusmateriale eller lignende. Formålet vil i givet fald være at optimere kursisternes udbytte af kurset.


Undervisningsleder

Torsten Bjørn Larsen, Professor i IP-ret, Juridisk Institut, Syddansk Universitet


Undervisere

Torsten Bjørn Larsen, professor i IP-ret, Juridisk Institut, Syddansk Universitet
Jeppe Brinck-Jensen, advokat, partner, LL.M., Bech-Bruun
Christian Kragelund,advokat, partner, DLA Piper
Peter Lind Nielsen, senioradvokat, Bech-Bruun
Martin Kyst, afdelingschef, Copydan Tekst & Node
Morten Rosenmeier, Professor i ophavsret ved Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet.


Undervisningssted

København


Kursets indhold

1. Dag

Undervisere: Torsten Bjørn Larsen, Martin Kyst og Peter Lind Nielsen

  • Introduktion til kurset og IP-retten
  • Beskyttelse og krænkelse af værker i ophavsretten
  • Beskyttelse og krænkelse af databaser i sui generis retten

2. dag

Undervisere: Morten Rosenmeier

  • Beskyttelse og krænkelse af udseender i designretten
  • Beskyttelse og krænkelse af udseender i markedsføringsretten

3. dag

Undervisere: Christian Kragelund

  • Beskyttelse og krænkelse af kendetegn i varemærkeretten
  • Beskyttelse og krænkelse af kendetegn i markedsføringsretten

4. dag

Undervisere: Torsten Bjørn Larsen og Jeppe Brinck-Jensen

  • Beskyttelse og krænkelse af teknik i patentretten
  • Håndhævelse af IP-rettigheder, heunder sanktioner mod IP-krænkelser

Pris

Prisen for at deltage i kurset (4 dage) inkl. forplejning og kursusmateriale er kr. 14.000 ekskl. moms for medlemmer af ADIPA, DIP og DAIPA. For andre deltagere er prisen kr. 15.200 ekskl. moms.

Rabatmulighed: Virksomheder, der tilmelder minimum 3 personer til det samme kursus, får 10% rabat på kursusprisen pr. person.

Eksamensgebyret er kr. 2.500 ekskl. moms.


Tilmeldingsfrist

Kursus:  Kommer snart
Eksamen: Kommer snart


Eksamen

Ved kursets afslutning bliver der afholdt en mundtlig eksamen med karaktererne bestået / ikke bestået.

Eksamen finder sted i København.

Deltagelse kræver separat tilmelding og betaling.

Eksamen er et valgfrit tilbud, men deltagelse i eksamen kræver deltagelse i kurset.​


Tilmelding


Ret til ændringer forbeholdes

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.