QIPA kursus 3: IP-ret

Ret til ændringer forbeholdes


Målgruppe

Kurset henvender sig til erfarne patentadministratorer, som er ansat i patentbureauer, advokatfirmaer eller industrien.


Undervisningsdage

Forår 2021

18. februar
11. marts
8. april
29. april


Formål

Du vil få en bedre forståelse af en række centrale problemstillinger i forbindelse med IP-ret og IP-aftaler. Det vil perspektivere en del af de arbejdsopgaver, en patentadministrator kan støde på.


Undervisningsform

Undervisningen er en blanding af foredrag, cases, diskussioner og praktiske opgaver, som deltagerne skal søge at løse enkeltvis eller i grupper. Der lægges vægt på en undervisningsform, som aktiverer deltagerne og dermed gør kurset mere levende og udbytterigt.


Undervisningsleder

Bjørn von Ryberg, advokat, ph.d., partner, ABSALON advokat A/S


Undervisere

Bjørn von Ryberg, advokat, Ph.D. partner, ABSALON advokat A/S
Janne Britt Hansen, advokat, partner, AWA A/S
Knud Wallberg, advokat, ph.d., Zacco Danmark A/S
Peter Lind Nielsen, senioradvokat, Bech Bruun
Martin Kyst, afdelingschef, Copydan Tekst & Node
Martin Sick Nielsen, advokat, VP IP, Coloplast A/S


Undervisningssted

MBK, Pilehus, Pilestræde 61, København K


Kursets indhold

1. Dag

Undervisere: Bjørn von Ryberg m.fl.

 • Introduktion til kurset og immaterialretten
 • Håndhævelse af immaterialrettigheder og sanktioner mod immaterialretskrænkelser

2. dag

Undervisere: Bjørn von Ryberg og Janne Britt Hansen

 • Konsumption
 • Designbeskyttelse og markedsføringslovens beskyttelse mod produktplagiering.
 • Supplerende beskyttelsescertifikater, beskyttelse af kliniske data og orphan drug beskyttelse.

3. dag

Undervisere: Knud Wallberg, Martin Sick Nielsen og Bjørn von Ryberg

 • Varemærket og anden beskyttelse af forretningskendetegn – inkl. den markedsføringsretlige
 • National dansk patentret (kort introduktion)

4. dag

Undervisere: Martin Kyst, Peter Lind Nielsen og Bjørn von Ryberg

 • Ophavsret og databasebeskyttelse.
 • Stiftelse af ophavsret, hvad og hvem beskyttes og hvor længe
 • Den ophavsretlige eneret m.v.
 • Undtagelser fra eneretten
 • EDB-programmer, databaser og tekniske beskyttelsesforanstaltninger.

Pris

Prisen for at deltage i kurset (4 dage) inkl. forplejning og kursusmateriale er kr. 14.000 ekskl. moms for personlige medlemmer af ADIPA, DIP, DAIPA. For andre deltagere er prisen kr. 15.200 ekskl. moms. Eksamensgebyret er kr. 2.500 ekskl. moms


Tilmeldingsfrist

Kursus: 10. december 2020
Eksamen: Oplyses senere


Eksamen

Eksamen er et valgfrit tilbud, så du bestemmer selv, om du vil gå til eksamen.

Eksamen er mundtlig med karaktererne bestået / ikke bestået. Du trækker et spørgsmål, hvorefter du har 20 minutters forberedelse. Selve eksaminationen inkl. bedømmelse varer 20 minutter.

 


Tilmelding


Ret til ændringer forbeholdes