QIPA kursus 3: IP-ret

Ret til ændringer forbeholdes


Målgruppe

Kurset henvender sig til erfarne patentadministratorer, som er ansat i patentbureauer, advokatfirmaer eller industrien.


Undervisningsdage

Efterår 2023

Hvis du er interesseret i dette kursus, så send os gerne en mail (difi@difi.dk). Vi skriver dig på vores interesseliste og kontakter dig, når kurset er klar med datoer og indhold.

Der er ingen krav om tilmelding.


Formål

Du vil få en bedre forståelse af en række centrale problemstillinger i forbindelse med IP-ret og IP-aftaler. Det vil perspektivere en del af de arbejdsopgaver, en patentadministrator kan støde på.


Undervisningsform

Undervisningen er en blanding af foredrag, cases, diskussioner og praktiske opgaver, som deltagerne skal søge at løse enkeltvis eller i grupper. Der lægges vægt på en undervisningsform, som aktiverer deltagerne og dermed gør kurset mere levende og udbytterigt.


Undervisningsleder

Torsten Bjørn Larsen, Professor mso i IP-ret, Juridisk Institut, Syddansk Universitet


Undervisere

Bjørn von Ryberg, advokat, ph.d., partner, ABSALON advokat-A/S

Jeppe Brinck-Jensen, advokat, partner, LL.M., Plesner

Christian Kragelund, advokat, partner, Bugge Valentin

Janne Britt Hansen, advokat, Global Trademark Manager, Coloplast A/S

Peter Lind Nielsen, senioradvokat, Bech Bruun

Martin Kyst, afdelingschef, Copydan Tekst & Node

Tue Minor Jørgensen, advokatfuldmægtig, Plesner


Undervisningssted

København


Kursets indhold

1. Dag

Undervisere: Bjørn von Ryberg, Jeppe Brinck-Jensen og Tue Minor Jørgensen

 • Introduktion til kurset og immaterialretten
 • Håndhævelse af immaterialrettigheder og sanktioner mod immaterialretskrænkelser

2. dag

Undervisere: Bjørn von Ryberg og Janne Britt Hansen

 • Konsumption
 • Designbeskyttelse og markedsføringslovens beskyttelse mod produktplagiering.
 • Supplerende beskyttelsescertifikater, beskyttelse af kliniske data og orphan drug beskyttelse.

3. dag

Undervisere: Christian Kragelund og Bjørn von Ryberg

 • Varemærket og anden beskyttelse af forretningskendetegn – inkl. den markedsføringsretlige
 • National dansk patentret (kort introduktion)

4. dag

Undervisere: Martin Kyst, Peter Lind Nielsen og Bjørn von Ryberg

 • Ophavsret og databasebeskyttelse.
 • Stiftelse af ophavsret, hvad og hvem beskyttes og hvor længe
 • Den ophavsretlige eneret m.v.
 • Undtagelser fra eneretten
 • EDB-programmer, databaser og tekniske beskyttelsesforanstaltninger.

Pris

Prisen for at deltage i kurset (4 dage) inkl. forplejning og kursusmateriale er kr. 14.000 ekskl. moms for personlige medlemmer af ADIPA, DIP, DAIPA. For andre deltagere er prisen kr. 15.200 ekskl. moms. Eksamensgebyret er kr. 2.500 ekskl. moms


Tilmeldingsfrist

Kursus:  Kommer senere
Eksamen: Kommer senere


Eksamen

Der bliver afholdt en mundtlig eksamen med karaktererne bestået / ikke bestået. Du trækker et spørgsmål, hvorefter du har 20 minutters forberedelse. Selve eksaminationen inkl. bedømmelse varer 20 minutter.

Deltagelse i eksamen er et valgfrit tilbud, men der kræves tilmelding og betaling.


Tilmelding


Ret til ændringer forbeholdes