QIPA kursus 3: IP-ret


Målgruppe

Kurset henvender sig til erfarne patentadministratorer, som er ansat i patentbureauer eller industrien.


Undervisningsdage

Forår 2021


Formål

Du vil få en bedre forståelse af en række centrale problemstillinger i forbindelse med IP-ret og IP-aftaler. Det vil perspektivere en del af de arbejdsopgaver, en patentadministrator kan støde på.


Undervisningsform

Undervisningen er en blanding af foredrag, cases, diskussioner og praktiske opgaver, som deltagerne skal søge at løse enkeltvis eller i grupper. Der lægges vægt på en undervisningsform, som aktiverer deltagerne og dermed gør kurset mere levende og udbytterigt.


Undervisningsleder

Bjørn von Ryberg, advokat, ph.d., partner, ABSALON advokat A/S


Undervisere

Bjørn von Ryberg, advokat, Ph.D. partner, ABSALON advokat A/S
Jakob Krag Nielsen, advokat, LL.M., HD, partner, Lundgrens Advokatpartnerselskab
Janne Britt Hansen, advokat, partner, AWA A/S
Jeppe Brinck-Jensen, advokat, partner, LL.M., Plesner Advokatpartnerselskab


Undervisningssted

København


Kursets indhold

1. Dag

Undervisere: Bjørn von Ryberg, Jeppe Brinck-Jensen og Jakob Krag Nielsen

  • Introduktion til kurset og immaterialretten
  • Håndhævelse af IPR og sanktioner mod IPR

2. dag

Undervisere: Bjørn von Ryberg og Janne Britt Hansen

  • Konsumption
  • Designbeskyttelse og markedsføringslovens beskyttelse mod produktplagiering.
  • Supplerende beskyttelsescertifikater, beskyttelse af kliniske data og orphan drug beskyttelse.

3. dag

Undervisere: Jeppe Brinck-Jensen og Jacob Krag Nielsen

  • Aftalers indgåelse, fortolkning, opfyldelse og misligholdelse med udgangspunkt i patentlicensaftaler, herunder om licensaftalers opbygning og hovedindhold.

4. dag

Undervisere: Bjørn von Ryberg

  • Begreberne licens og overdragelse, licensaftalens kommercielle begrundelser og alternativer til licensering.
  • Licensgivers / sælgers vederlag (royalty m.v.).

Pris

Prisen for at deltage i kurset (4 dage) inkl. forplejning og kursusmateriale er kr. 14.000 ekskl. moms for personlige medlemmer af ADIPA, DIP, DAIPA. For andre deltagere er prisen kr. 15.200 ekskl. moms. Eksamensgebyret er kr. 2.500 ekskl. moms


Tilmeldingsfrist

Kursus: Oplyses senere
Eksamen: Oplyses senere


Eksamen

Eksamen er et valgfrit tilbud, så du bestemmer selv, om du vil gå til eksamen.

Eksamen er mundtlig med karaktererne bestået / ikke bestået. Du trækker et spørgsmål, hvorefter du har 20 minutters forberedelse. Selve eksaminationen inkl. bedømmelse varer 20 minutter.

 


Tilmelding


Ret til ændringer forbeholdes