...

Ansøg om QTMA-titlen

Udskriv ansøgningsskemaet (pdf), udfyld det og send det med kopi af eksamensbeviser til sekretariatet med posten eller til difi@difi.dk 

DIFI_QTMA_ansoegning >

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.