...

Litteraturliste – supplerende læsning


Dansk Immaterialret I – IV (2009-2019)

Forlag: Gad.

Dansk Immaterialret I: Enerettighederne.
Redigeret af: Bjørn von Ryberg, Christian Kragelund og Martin Lavesen. 1. udgave 2019. 740 sider,. Vejledende pris: kr. 799,-. ISBN 9788713050451.

Dansk Immaterialret II: Sanktioner og håndhævelse.
Redigeret af: Bjørn von Ryberg, Christian Kragelund og Martin Lavesen. 1. udgave 2015. 608 sider,. Vejledende pris: kr. 799,-. ISBN9788713050468..

Dansk Immaterialret III: Immaterielretlige aftaleforhold.
Redigeret af: Bjørn von Ryberg, Martin Lavesen og Christian Kragelund. 1.udgave 2013. 540 sider. Vejledende pris: kr. 799,-. ISBN 9788713050475.

Dansk Immaterialret IV: Immaterialretlig crossover.
Redigeret af: Bjørn von Ryberg, Christian Kragelund og Martin Lavesen. 1. udgave 2015. 467 sider. Vejledende pris: kr. 799,- . ISBN 9788713050482.


Immaterialret (2018)

Forfattere: Jens Schovsbo, professor i immaterialret ved Københavns Universitet, Center for Informations- og Innovationsret (CIIR), Morten Rosenmeier, professor i ophavsret ved CIIR og Clement Salung Petersen, lektor i civilprocesret ved Københavns Universitet.

DJØF Forlag, 2018. 776 sider. Vejledende pris: kr. 850,- . ISBN 9788757439120. Findes også som e-bog.


Varemærkeret – varemærkeloven og fællesmærkeloven med kommentarer.

Af Knud Wallberg og Mikael Francke Ravn. 5. udgave 2017. 683 sider.

DJØF Forlag. Vejledende pris: kr. 1306,- . ISBN9788757435221

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.