...

QIPA kursus 1: Grundkursus

Ret til ændringer forbeholdes

 


Målgruppe

Kurset henvender sig til nyansatte og mindre erfarne patentadministratorer, som er ansat i patentbureauer eller industriens patentafdelinger, og som til daglig arbejder med formalitetsforhold i forbindelse med indlevering og behandling af patentrettigheder.


Undervisningsdage

Kurset forløber over 3 separate dage i efteråret 2025


Formål

Du vil få en introduktion til patentretten. Du vil komme til at stifte bekendtskab med de procedurer der anvendes ved indlevering og sagsbehandling af patentansøgninger ved den europæiske patentmyndighed og i PCT-systemet.


Undervisningsform

Underviserne på dette kursus er advokater, kvalificerede europæiske patentagenter samt erfarne patentadministratorer. Undervisningen er en blanding af teoretisk gennemgang og øvelser, og du har mulighed for at slutte af med en skriftlig eksamen. Der vil være ca. tre timers forberedelse til hver undervisnings dag, og du skal forvente nogle intensive dage med højt tempo i undervisningen.
• Kurset vil blive afholdt på dansk
• Der undervises alle dage kl. 9-17.
• Maks. antal deltagere er 25, og min. antal deltagere er 15


Undervisningsledere

Lotte Vinggaard Andreasen, European Patent Attorney, Patent Counsel, Coloplast A/S

Morten Fruelund, EPA, Universal Robots A/S


Undervisere

Martin Dræbye Gantzhorn, partner, Bech-Bruun advokatpartner selskab

Signe Lundorf, Advokatfuldmægtig, Bech-Bruun advokatpartner selskab

Morten Fruelund, EPA, Universal Robots A/S

Jacob Meyland, European Patent Attorney, Copenhagen Patents

Anders Sandgaard, European Patent Attorney, Aera A/S

Gitte Bertelsen Lerche, Patent Coordinator, Novo Nordisk A/S


Undervisningssted

København


Kursets indhold

1. Dag

Undervisere: Martin Dræbye Gantzhorn, Signe Lundorf og Morten Fruelund

 • Introduktion til patentretten
 • Patentsystemets historie og begrundelse
 • Teknisk effekt, nyhed og opfindelseshøjde
 • Opfinder og ansøger
 • Patentansøgningen og dens behandling
 • Opfindelser, der er udelukket fra patentering
 • Indsigelser, administrativ omprøvning, ugyldighed og indvendinger, indbringelse af styrelsens afgørelser for ankenævnet og domstolene
 • De af eneretten omfattede udnyttelsesformer
 • Konsumption
 • Beskyttelsesomfanget
 • Forbenyttelsesret og tvangslicens
 • Retten til opfindelser gjort af arbejdstagere og eksterne konsulenter, international patentering, samt internationale konventioner

2. dag

Undervisere: Gitte B. Lerche og Anders Sandgaard

 • Procedurer i forbindelse med indlevering og sagsbehandling hos EPO
 • Oversigt over EPOs procedure
 • Indlevering af ansøgningen
 • Formalitetsbehandling
 • Nyhedsundersøgelsen
 • Publicering
 • Prøvningsbegæring & prøvning
 • Udstedelse
 • Gebyrer
 • Tidsfrister, genoprettelse og henlæggelse

3. dag

Undervisere: Jacob Meyland og Gitte B. Lerche

 • Procedurer i forbindelse med indlevering og sagsbehandling af PCT-ansøgninger
 • Gennemgang af en PCT request form
 • Korrespondance med PCT-myndigheden frem til national indlevering

Pris

Prisen for at deltage i kurset (3 dage) inkl. forplejning og kursusmateriale er kr. 10.500 ekskl. moms for personlige medlemmer af ADIPA, DIP, DAIPA. For andre deltagere er prisen kr. 11.700 ekskl. moms.

Ved tilmelding: Husk at angive medlemskab af nævnte foreninger.

Rabatmulighed: Virksomheder, der tilmelder minimum 3 personer til det samme kursus, får 10% rabat på kursusprisen pr. person.

Eksamensgebyr: kr. 4.200 ekskl. moms


Tilmeldingsfrist

Kursus: Kommer snart
Eksamen:
Kommer snart


Eksamen

Ved kursets afslutning afholdes en skriftlig eksamen på 3 timer, der består af korte spørgsmål formuleret på engelsk inden for pensum.

Pris: 4.200 kr. ekskl. moms.

Deltagelse i eksamen kræver deltagelse i kurset, og der kræves separat tilmelding og betaling. Pensum er det på kurset udleverede materiale.

Den skriftlige eksamen afholdes i København.


Tilmelding


Ret til ændringer forbeholdes

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.