QIPA kursus 1: Grundkursus

Ret til ændringer forbeholdes


Målgruppe

Kurset henvender sig til nyansatte og mindre erfarne patentadministratorer, som er ansat i patentbureauer eller industriens patentafdelinger, og som til daglig arbejder med formalitetsforhold i forbindelse med indlevering og behandling af patentrettigheder.


Undervisningsdage

Efterår 2021

7. oktober
28. oktober
25. november


Formål

Du vil få en introduktion til patentretten. Du vil komme til at stifte bekendtskab med de procedurer der anvendes ved indlevering og sagsbehandling af patentansøgninger ved den europæiske patentmyndighed og i PCT-systemet.


Undervisningsform

Underviserne på dette kursus er advokater, kvalificerede europæiske patentagenter samt erfarne patentadministratorer. Undervisningen er en blanding af teoretisk gennemgang og øvelser, og du har mulighed for at slutte af med en skriftlig eksamen. Der vil være ca. tre timers forberedelse til hver undervisnings dag, og du skal forvente nogle intensive dage med højt tempo i undervisningen.
• Kurset vil blive afholdt på dansk
• Kurset afholdes som 3 separate dage
• Kursets indhold – se nedenfor
• Der undervises alle dage kl. 9-17.
• Maks. antal deltagere er 25, og min. antal deltagere er 15


Undervisningsledere

Lotte Vinggaard Andreasen, European Patent Attorney, Patent Counsel, Coloplast A/S

Morten Fruelund, EPA, Universal Robots A/S


Undervisere

Martin Dræbye Gantzhorn, partner, Bech-Bruun advokatpartner selskab

Bjørn von Ryberg, advokat, Ph.D. partner, ABSALON advokat-A/S

Jacob Meyland, European Patent Attorney, Copenhagen Patents

Anders Sandgaard, European Patent Attorney, Aera A/S

Gitte Bertelsen Lerche, Patent Coordinator, Novo Nordisk A/S


Undervisningssted

MBK, Pilehus, Pilestræde 61, 1112 København K


Kursets indhold

1. Dag

Undervisere: Martin Dræbye Gantzhorn og Bjørn von Ryberg

 • Introduktion til patentretten
 • Patentsystemets historie og begrundelse
 • Teknisk effekt, nyhed og opfindelseshøjde
 • Opfinder og ansøger
 • Patentansøgningen og dens behandling
 • Opfindelser, der er udelukket fra patentering
 • Indsigelser, administrativ omprøvning, ugyldighed og indvendinger, indbringelse af styrelsens afgørelser for ankenævnet og domstolene
 • De af eneretten omfattede udnyttelsesformer
 • Konsumption
 • Beskyttelsesomfanget
 • Forbenyttelsesret og tvangslicens
 • Retten til opfindelser gjort af arbejdstagere og eksterne konsulenter, international patentering, samt internationale konventioner

2. dag

Undervisere: Gitte B. Lerche og Anders Sandgaard

 • Procedurer i forbindelse med indlevering og sagsbehandling hos EPO
 • Oversigt over EPOs procedure
 • Indlevering af ansøgningen
 • Formalitetsbehandling
 • Nyhedsundersøgelsen
 • Publicering
 • Prøvningsbegæring & prøvning
 • Udstedelse
 • Gebyrer
 • Tidsfrister, genoprettelse og henlæggelse

3. dag

Undervisere: Jacob Meyland og Gitte B. Lerche

 • Procedurer i forbindelse med indlevering og sagsbehandling af PCT-ansøgninger
 • Gennemgang af en PCT request form
 • Korrespondance med PCT-myndigheden frem til national indlevering

Pris

Prisen for at deltage i kurset (3 dage) inkl. forplejning og kursusmateriale er kr. 10.500 ekskl. moms for personlige medlemmer af ADIPA, DIP, DAIPA. For andre deltagere er prisen kr. 11.700 ekskl. moms.

Ved tilmelding: Husk at angive medlemskab af nævnte foreninger.

Eksamensgebyr: kr. 4.200 ekskl. moms


Tilmeldingsfrist

Kursus:  1. september 2021
Eksamen: 29. oktober 2021


Eksamen

Der bliver afholdt en skriftlig eksamen bestående af korte spørgsmål formuleret på dansk inden for pensum.

Eksamen finder sted d. 13. januar 2022 fra kl. 09.00 – 12.00.

Pris: 4.200 kr. ekskl. moms.

Deltagelse i eksamen er åben for alle, men der kræves tilmelding og betaling. Pensum er det på kurset udleverede materiale.

Den skriftlige eksamen afholdes hos MBK, Pilehus, Pilestræde 61, 1112 København K.

 


Tilmelding


Ret til ændringer forbeholdes