CDPA kursus 5: IP-aftaler


Målgruppe

Kursets målgruppe er patentsagsbehandlere, patentagenter, virksomhedsjurister, varemærkeagenter, advokater, syns- og skønsmænd, ejere af immaterielle rettigheder, licenstagere og andre, der arbejder med immaterialrettigheder og/eller den kommercielle udnyttelse af immaterialrettigheder, herunder navnlig patenter.


Undervisningsdage

Forår 2022


Formål

Kurset har til formål at bibringe kursisterne forståelse af en række centrale problemstillinger i forbindelse med IP-aftaler.


Undervisningsform

Undervisningsformen er en blanding af foredrag, cases, diskussioner og praktiske opgaver, som deltagerne skal søge at løse enkeltvis eller i grupper. Der lægges vægt på en undervisningsform, som aktiverer deltagerne og dermed gør kurset mere levende og udbytterigt. Det er muligt, at kursisterne vil blive bedt om at forberede sig ved gennemlæsning af kursusmateriale eller lignende. Formålet vil i givet fald være at optimere kursisternes udbytte af kurset.


Undervisningsleder

Bjørn von Ryberg, advokat, ph.d., partner, ABSALON advokat-A/S


Undervisere

Bjørn von Ryberg, advokat, ph.d., partner, ABSALON advokat-A/S

Jeppe Brinck-Jensen, advokat, partner, LL.M., Plesner

Jakob Krag Nielsen, advokat, LL.M., HD., Lundgreens Advokatpartnerselskab

Kenneth Kvistgaard-Aaholm, advokat, partner, Gorrissen Federspiel

Martin Lavesen, advokat, partner, DLA Piper

Rune Hamborg, advokat, LL.M., partner, Delacour


Undervisningssted

København


Kursets indhold

1.dag

Undervisere: Jeppe Brinck-Jensen og Jacob Krag Nielsen

  • Aftalers indgåelse, fortolkning, opfyldelse og misligholdelse med udgangspunkt i patentlicensaftaler, herunder om licensaftalers opbygning og hovedindhold.

2. dag

Undervisere: Bjørn von Ryberg

  • Begreberne licens og overdragelse, licensaftalens kommercielle begrundelser og alternativer til licensering.
  • Licensgivers / sælgers vederlag (royalty m.v.).

3. dag

Undervisere: Bjørn von Ryberg og Martin Lavesen

  • Ejendomsret og brugsret til opfindelser gjort af ansatte og konsulenter.
  • Aftaler med offentlige forskningsinstitutioner.
  • Aftaler om udveksling af fortrolig information.

4. dag

Undervisere: Kenneth Kvistgaard-Aaholm og Rune Hamborg

  • Introduktion til konkurrenceretten og den konkurrenceretlige regulering af immaterialretlige dispositioner, herunder navnlig licensaftaler.

Pris

Prisen for at deltage i kurset (4 dage) inkl. forplejning og kursusmateriale er kr. 14.000 ekskl. moms for medlemmer af ADIPA, DIP og DAIPA. For andre deltagere er prisen kr. 15.200 ekskl. moms.

Eksamensgebyret er kr. 2.500 ekskl. moms.


Tilmeldingsfrist

Kursus: Oplyses senere

Eksamen: Oplyses senere


Eksamen

Eksamen er et valgfrit tilbud, så du bestemmer selv, om du vil gå til eksamen.

Eksamen er mundtlig med karaktererne bestået / ikke bestået. Du trækker et spørgsmål, hvorefter du har 20 minutters forberedelse. Selve eksaminationen inkl. bedømmelse varer 20 minutter.

 


Tilmelding


Ret til ændringer forbeholdes.