CDPA kursus 5: IP-aftaler

Ret til ændringer forbeholdes


Målgruppe

Kursets målgruppe er patentsagsbehandlere, patentagenter, virksomhedsjurister, varemærkeagenter, advokater, syns- og skønsmænd, ejere af IP-rettigheder, licenstagere og andre, der arbejder med IP-rettigheder, herunder navnlig patenter.


Undervisningsdage

Forår 2024


Formål

Kurset har til formål at give kursisterne praktisk kendskab til forskellige IP-aftaler.


Undervisningsform

Undervisningsformen er en blanding af foredrag, cases, diskussioner og praktiske opgaver, som deltagerne skal søge at løse enkeltvis eller i grupper. Der lægges vægt på en undervisningsform, som aktiverer deltagerne og dermed gør kurset mere levende og udbytterigt. Det er muligt, at kursisterne vil blive bedt om at forberede sig ved gennemlæsning af kursusmateriale eller lignende. Formålet vil i givet fald være at optimere kursisternes udbytte af kurset.


Undervisningsleder

Torsten Bjørn Larsen, Professor mso i IP-ret, Juridisk Institut, Syddansk Universitet


Underviser

Torsten Bjørn Larsen, Professor mso i IP-ret, Juridisk Institut, Syddansk Universitet


Undervisningssted

København


Kursets indhold

1.dag

Underviser: Torsten Bjørn Larsen

 • IP-aftalers indgåelse
 • IP-aftalers gyldighed
 • IP-aftalers fortolkning
 • IP-aftalers misligholdelse

2. dag

Underviser: Torsten Bjørn Larsen

 • IP-aftaletype I: Overdragelsesaftale
 • IP-aftaletype II: Licensaftale

3. dag

Underviser: Torsten Bjørn Larsen

 • IP-aftaletype III: Non-disclosure agreements (NDA)
 • IP-aftaletype IV: Forligsaftale
 • IP-aftaletype V: Offentlige forskningsaftaler

4. dag

Underviser: Torsten Bjørn Larsen

 • IP-aftalers koncipiering
 • IP-aftalers forhandling

Pris

Prisen for at deltage i kurset (4 dage) inkl. forplejning og kursusmateriale er kr. 14.000 ekskl. moms for medlemmer af ADIPA, DIP og DAIPA. For andre deltagere er prisen kr. 15.200 ekskl. moms.

Eksamensgebyret er kr. 2.500 ekskl. moms.


Tilmeldingsfrist

Kursus: Oplyses senere

Eksamen: Oplyses senere


Eksamen

Som afslutning på kurset IP-aftaler afholdes der en mundtlig eksamen. Eksamen er et valgfrit tilbud, men deltagelse i eksamen kræver deltagelse i kurset.

Eksamensform: Eksamen er mundtlig med karaktererne bestået / ikke bestået. Du trækker et spørgsmål, hvorefter du har 20 minutters forberedelse. Eksaminationen inkl. bedømmelse varer 20 minutter.

Eksamenssted: København


Tilmelding


Ret til ændringer forbeholdes.