CDPA kursus 5: IP-aftaler

 Ret til ændringer forbeholdes


Målgruppe

Kursets målgruppe er patentsagsbehandlere, patentagenter, virksomhedsjurister, varemærkeagenter, advokater, syns- og skønsmænd, ejere af IP-rettigheder, licenstagere og andre, der arbejder med IP-rettigheder, herunder navnlig patenter.


Undervisningsdage

Forår 2022:

Kursusdag 1: Tirsdag den 1. marts
Kursusdag 2: Tirsdag den 29. marts
Kursusdag 3: Onsdag den 27. april
Kursusdag 4: Tirsdag den 24. maj


Formål

Kurset har til formål at give kursisterne praktisk kendskab til forskellige IP-aftaler.


Undervisningsform

Undervisningsformen er en blanding af foredrag, cases, diskussioner og praktiske opgaver, som deltagerne skal søge at løse enkeltvis eller i grupper. Der lægges vægt på en undervisningsform, som aktiverer deltagerne og dermed gør kurset mere levende og udbytterigt. Det er muligt, at kursisterne vil blive bedt om at forberede sig ved gennemlæsning af kursusmateriale eller lignende. Formålet vil i givet fald være at optimere kursisternes udbytte af kurset.


Undervisningsleder

Torsten Bjørn Larsen, Professor mso i IP-ret, Juridisk Institut, Syddansk Universitet


Underviser

Torsten Bjørn Larsen, Professor mso i IP-ret, Juridisk Institut, Syddansk Universitet


Undervisningssted

MBK, Pilestræde 61, 1112 København


Kursets indhold

1.dag

Underviser: Torsten Bjørn Larsen

 • IP-aftalers indgåelse
 • IP-aftalers gyldighed
 • IP-aftalers fortolkning
 • IP-aftalers misligholdelse

2. dag

Underviser: Torsten Bjørn Larsen

 • IP-aftaletype I: Overdragelsesaftale
 • IP-aftaletype II: Licensaftale

3. dag

Underviser: Torsten Bjørn Larsen

 • IP-aftaletype III: Non-disclosure agreements (NDA)
 • IP-aftaletype IV: Forligsaftale
 • IP-aftaletype V: Offentlige forskningsaftaler

4. dag

Underviser: Torsten Bjørn Larsen

 • IP-aftalers koncipiering
 • IP-aftalers forhandling

Pris

Prisen for at deltage i kurset (4 dage) inkl. forplejning og kursusmateriale er kr. 14.000 ekskl. moms for medlemmer af ADIPA, DIP og DAIPA. For andre deltagere er prisen kr. 15.200 ekskl. moms.

Eksamensgebyret er kr. 2.500 ekskl. moms.


Tilmeldingsfrist

Kursus: 11. februar 2022

Eksamen: 4. april 2022


Eksamen

Som afslutning på kurset IP-aftaler afholdes der en mundtlig eksamen. Eksamen er et valgfrit tilbud og kræver separat tilmelding. 

Eksamensdato: 15. juni og 16. juni 2022.

Eksamensform: Eksamen er mundtlig med karaktererne bestået / ikke bestået. Du trækker et spørgsmål, hvorefter du har 20 minutters forberedelse. Eksaminationen inkl. bedømmelse varer 20 minutter.

Eksamenssted: MBK, Pilehus, Pilestræde 61, 1112 København K.

Der vil være mulighed for at gennemføre eksamen online for dem, der bor i Jylland.

Censor: Professor Morten Rosenmeier, JUR Center for Informations- og innovationsret


Tilmelding


Ret til ændringer forbeholdes.