CDPA kursus 3: Erhvervsret


Målgruppe

Kursets målgruppe er patentagenter, patentadministratorer, varemærkeagenter, varemærkeadministratorer, og medarbejdere i virksomheder der arbejder med IP-rettigheder til daglig.


Undervisningsdage

Forår 2022


Formål

Kurset indledes med en gennemgang af IP-rettens ”placering” i retssystemet og om samspillet mellem IP-retten og den øvrige lovgivning herunder grundrettighederne i Grundloven og i EU-chartret. I tilknytning hertil gennemgås de væsentligste elementer i ”den juridiske metode” herunder anvendelsen af retskilder og fortolkningsprincipper. Kurset indeholder herefter en gennemgang af en række væsentlige erhvervsretlige emner, som de fleste IP-medarbejdere stifter bekendtskab med i deres arbejde, nemlig EU-ret, markedsføringsret, reglerne om erstatnings- og rådgiveransvar, og beskyttelse af persondata og forretningshemmeligheder.


Undervisningsform

Underviserne på dette kursus er advokater og undervisere fra Københavns Universitet.
Undervisningsformen er en blanding af foredrag, cases, diskussioner og praktiske opgaver, som deltagerne skal søge at løse enkeltvis eller i grupper. Der lægges vægt på en undervisningsform, som aktiverer deltagerne og dermed gør kurset mere levende og udbytterigt. Det er muligt, at kursisterne vil blive bedt om at forberede sig ved gennemlæsning af kursusmateriale eller lignende. Formålet vil i givet fald være at optimere kursisternes udbytte af kurset.

 • Der undervises alle dage kl. 9 -16.45.
 • Kurset afholdes på dansk.
 • Kurset afholdes som 6 separate dage.
 • Maks. antal deltagere er 25, og min. antal deltagere er 15.

Undervisningsleder

Knud Wallberg, advokat, ph.d., Zacco Danmark A/S


Undervisere

Knud Wallberg, advokat, ph.d., Zacco Danmark A/S

Morten Broberg, professor, ph.d., Københavns Universitet

Andreas Ehlers, professor, dr.jur, ph.d., Københavns Universitet

Cecilie Frost Adamsen, advokat, Horten

Vibe Kongsager Klausen, advokat, Horten

Jane Frederikke Land, advokat, Indehaver, LIGA Advokater

Patris Hajrizaj, advokat, Bugge Valentin P/S


Kursussted

MBK, Pilehus, Pilestræde 61, 1112 Kbh. K


Kursets indhold

1.dag : Introduktion. IP-retten i kontekst. Juridisk metode

Underviser: Knud Wallberg, advokat, ph.d., Zacco Danmark A/S

 • Introduktion til kursets indhold og forløb.
 • IP-rettens placering i det retlige univers.
 • Grundloven og samspillet med grundrettighederne.
 • Samspillet med den almindelige erhvervsret.
 • Den juridiske metode: hvorfor og hvordan?
 • Juridisk argumentation.
 • Principper for lovfortolkning og retsanvendelse m.v.

2. dag: EU-ret

Underviser: Morten Broberg, professor, ph.d., Københavns Universitet

 • EU-traktaterne.
 • Forordninger og direktiver – samspillet med nationale danske regler.
 • EU-institutionerne og regeldannelsen.
 • Råd, Kommission, Domstolene.
 • Særligt om EU domstolssystemet: Retten og EU-Domstolen.
 • Præjudicielle spørgsmål.
 • EU rettens væsentligste principper.

3. dag: Selskabsret, M&A

Underviser: Cecilie Frost Adamsen, advokat, Horten og Vibe Kongsager Klausen, advokat, Horten

 • Selskabsformerne og de skatteretlige grundprincipper.
 • Kapitalforhold og ledelse (generalforsamling, bestyrelse, direktion.)
 • M&A

4. dag: Erstatningsret og professionsansvar

Underviser: Andreas Ehlers, professor, dr.jur, ph.d., Københavns Universitet

 • Erstatningsret
 • Erstatning uden for kontrakt og rådgiver- og produktansvar.
 • Erstatning uden for kontrakt i almindelighed.
 • Rådgiveransvar og ansvarsforsikring.

5. dag: Generel markedsføringsret

Underviser: Jane Frederikke Land, LIGA advokater

 • Generel markedsføringsret
 • Markedsføringslovens generalklausuler og specialregler.
 • Produktefterligninger

6. dag: Beskyttelse af persondata og forretningshemmeligheder

Underviser: Knud Wallberg, advokat, ph.d., Zacco Danmark A/S og Patris Hajrizaj, advokat, Bugge Valentin P/S

Gennemgang af de centrale principper og bestemmelser i Persondataforordningen og i databeskyttelsesloven

 • Hvad er persondata?
 • Hvornår må man indsamle persondata og hvordan skal de behandles?
 • De registreredes rettigheder herunder retten til at blive glemt
 • Gennemgang af de centrale principper og bestemmelser i loven om beskyttelse af forretningshemmeligheder

Pris

Prisen for at deltage i kurset (6 dage) inkl. forplejning og kursusmateriale er kr. 21.000,- ekskl. moms for personlige medlemmer af ADIPA, DIP og DAIPA. For andre deltagere er prisen kr. 22.200,- ekskl. moms

Eksamensgebyret er kr. 2.500 ekskl. moms.


Tilmeldingsfrist

Kursus: Oplyses senere

Eksamen: Oplyses senere


Eksamen

Eksamen afholdes (dato meddeles senere)

Eksamen er skriftlig med karaktererne bestået / ikke bestået.


Tilmelding


Ret til ændringer forbeholdes.