CDPA kursus 3: Erhvervsret

Ret til ændringer forbeholdes


Målgruppe

Kursets målgruppe er patentagenter, patentadministratorer, varemærkeagenter, varemærkeadministratorer, og medarbejdere i virksomheder der arbejder med IP-rettigheder til daglig.


Undervisningsdage

Forår 2024

Hvis du er interesseret i dette kursus, så send os gerne en mail (difi@difi.dk). Vi skriver dig på vores interesseliste og kontakter dig, når kurset er klar med datoer og indhold.

Der er ingen krav om tilmelding.


Formål

Kurset indledes med en gennemgang af IP-rettens ”placering” i retssystemet og om samspillet mellem IP-retten og den øvrige lovgivning herunder grundrettighederne i Grundloven og i EU-chartret. I tilknytning hertil gennemgås de væsentligste elementer i ”den juridiske metode” herunder anvendelsen af retskilder og fortolkningsprincipper. Kurset indeholder herefter en gennemgang af en række væsentlige erhvervsretlige emner, som de fleste IP-medarbejdere stifter bekendtskab med i deres arbejde, nemlig EU-ret, markedsføringsret, reglerne om erstatnings- og rådgiveransvar, og beskyttelse af persondata og forretningshemmeligheder.


Undervisningsform

Underviserne på dette kursus er advokater og undervisere fra Københavns Universitet. Undervisningsformen er en blanding af foredrag, cases, diskussioner og praktiske opgaver, som deltagerne skal søge at løse enkeltvis eller i grupper. Der lægges vægt på en undervisningsform, som aktiverer deltagerne og dermed gør kurset mere levende og udbytterigt. Det er muligt, at kursisterne vil blive bedt om at forberede sig ved gennemlæsning af kursusmateriale eller lignende. Formålet vil i givet fald være at optimere kursisternes udbytte af kurset.

• Der undervises alle dage kl. 9 -17.00.
• Kurset afholdes på dansk.
• Kurset afholdes som 6 separate dage.
• Maks. antal deltagere er 25, og min. antal deltagere er 15.


Undervisningsleder

Knud Wallberg, advokat, ph.d., Zacco Advokater


Undervisere

Knud Wallberg, advokat, ph.d., Zacco Advokater
Jane Frederikke Land, advokat, indehaver, LIGA Advokater
Morten Broberg, professor, ph.d., Københavns Universitet
Rune Koster, advokat, Horten
Christian Vesterling, advokat, Horten
Andreas Ehlers, professor, dr.jur, ph.d., Københavns Universitet
Patris Hajrizaj, advokat, Bugge Valentin
Mikkel Kleis, advokat, Patrade Legal


Kursussted

København


Kursets indhold

1.dag : Introduktion. IP-retten i kontekst. Juridisk metode

Underviser: Knud Wallberg, advokat, ph.d., Zacco Advokater

 • Introduktion til kursets indhold og forløb.
 • IP-rettens placering i det retlige univers.
 • Grundloven og samspillet med grundrettighederne.
 • Samspillet med den almindelige erhvervsret.
 • Den juridiske metode: hvorfor og hvordan?
 • Juridisk argumentation.
 • Principper for lovfortolkning og retsanvendelse m.v.

2. dag: EU-ret

Underviser: Morten Broberg, professor, ph.d., Københavns Universitet

 • EU-traktaterne.
 • Forordninger og direktiver – samspillet med nationale danske regler.
 • EU-institutionerne og regeldannelsen.
 • Råd, Kommission, Domstolene.
 • Særligt om EU domstolssystemet: Retten og EU-Domstolen.
 • Præjudicielle spørgsmål.
 • EU rettens væsentligste principper.

3. dag: Selskabsret, M&A

Underviser: Rune Koster, advokat, Horten  og Christian Vesterling, advokat, Horten

 • Selskabsformerne og de skatteretlige grundprincipper.
 • Kapitalforhold og ledelse (generalforsamling, bestyrelse, direktion.)
 • M&A

4. dag: Erstatningsret og professionsansvar

Underviser: Andreas Ehlers, professor, dr.jur, ph.d., Københavns Universitet

 • Erstatningsret
 • Erstatning uden for kontrakt og rådgiver- og produktansvar.
 • Erstatning uden for kontrakt i almindelighed.
 • Rådgiveransvar og ansvarsforsikring.

5. dag: Generel markedsføringsret

Underviser: Jane Frederikke Land, LIGA advokater

 • Generel markedsføringsret
 • Markedsføringslovens generalklausuler og specialregler.
 • Produktefterligninger

6. dag: Beskyttelse af persondata og forretningshemmeligheder

Undervisere: Mikkel Kleis, advokat, Patrade Legal A/S og Patris Hajrizaj, advokat, Bugge Valentin P/S

Gennemgang af de centrale principper og bestemmelser i Persondataforordningen og i databeskyttelsesloven

 • Hvad er persondata?
 • Hvornår må man indsamle persondata og hvordan skal de behandles?
 • De registreredes rettigheder herunder retten til at blive glemt
 • Gennemgang af de centrale principper og bestemmelser i loven om beskyttelse af forretningshemmeligheder

Pris

Prisen for at deltage i kurset (6 dage) inkl. forplejning og kursusmateriale er kr. 21.000,- ekskl. moms for personlige medlemmer af ADIPA, DIP og DAIPA. For andre deltagere er prisen kr. 22.200,- ekskl. moms

Eksamensgebyret er kr. 2.500 ekskl. moms.


Tilmeldingsfrist

Kursus: Oplyses senere

Eksamen: Oplyses senere


Eksamen

Eksamen afholdes som en skriftlig prøve. Kursisterne får tilsendt et opgavesæt pr. mail bestående af 1-2 spørgsmål inden for hvert af den gennemgåede emner, og har så 36 timer til at besvare opgavesættet i.

Eksamen er med karaktererne bestået / ikke bestået.


Tilmelding


Ret til ændringer forbeholdes.