...

Seminarprogram

Arbejdstageropfindelser

– i Danmark og udlandet


Tid og sted

Torsdag 16. maj fra kl. 09:00 – 12:00 hos Plesner, Amerika Plads 37, 2100 København Ø


Pris

Medlemmer af DIFI kr. 200
Øvrige: kr. 400
(begge priser ekskl moms).

Vi sender faktura, når vi modtager din tilmelding


Program

Kl. 09.00 – 10.30
v/ Jeppe Brinck-Jensen, Advokat (H), partner, Plesner

1: Lov om arbejdstageropfindelser
Hvordan og hvornår overgår opfindelsen til arbejdsgiver?
Grundig gennemgang af de danske forhold

2: Bestemmelse af opfindere
Information om opfindelsen (invention disclosure + invention submission)
Hvem har bidraget til opfindelsen
Ikke-ansatte

3: Vederlag til opfindere
Hvornår har en opfinder ret til vederlag for opfindelsen?
Hvordan beregnes vederlaget (ift. bidrag til opfindelsen?)
Hvornår skal vederlaget betales?
Hvordan skal vederlaget erlægges?

Kl. 10.30 – 10.45 – Kaffepause

Kl. 10.45 – 11.15
v/ Jeppe Brinck-Jensen, Advokat (H), partner, Plesner

4: Hvem har retten til opfindelsen; fra opfinder til arbejdsgiver til endelig patentansøger
Bestemmelse af ansøger – overgang fra opfinder – arbejdsgiver – patentansøger
Ansættelseskontrakter
Overdragelseserklæringer (to-trins)
Aftaler selskaber imellem (intercompany agreements)
R&D aftaler med tredjepart – samarbejdspartnere, universiteter
Fælles ejerskab

Kl. 11.15 – 12.00
v/Bo Kalum, EPA, Lead Patent Specialist, H. Lundbeck A/S
Susan Reffelt Hansen, Senior Patent Administrator, Novozymes A/S

5: Restriktioner for indlevering af første patentansøgning

  • First filing requirement – når national lovgivning kræver indlevering af første patentansøgning i det respektive land (USA, Indien, Kina, Malaysia, Frankrig, Italien m.fl.)
  • Foreign filing license – Retroactive foreign filing license
  • Konsekvenser af manglende overholdelse

6: Vederlag, bestemmelse af opfinder, Chain of entitlement


Hent programmet som pdf her >


Tilmeldingsfrist

Senest 12. maj 2019


Seminar tilmeldingsformular

Rabatmulighed

1 + 11 =

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.