Om os

Dansk Institut for Immaterialretsuddannelse (DIFI) / Danish Institute For IPR Training, er en forening som består af:
  • ADIPA - De Danske Patentagenters Forening
  • DIP - Dansk Forening For Industriens Patent- og Varemærkespecialister
  • PVS - Patent- og Varemærkestyrelsen
  • DAIPA - Danish Association of Intellectual Property Administrators.
DIFI blev oprettet den 30. august 1996 og har formål er at etablere og gennemføre immaterialretlig uddannelse, fortrinsvis for sagsbehandlere og administratorer i IPR branchen.

DIFI er en non-profit organisation, hvis kurser og eksaminer gennemføres uden offentlig støtte.